Norge inngår historisk handelsavtale med India

nfd

Norge og de andre EFTA-landene er enige med India om en handelsavtale. Avtalen er historisk og vil gi nulltoll på nesten all norsk eksport til India.

– Dette er en svært viktig avtale for næringslivet. India er verdens femte største økonomi og representerer et enormt marked som vil gi store eksportmuligheter for norske virksomheter. Etter EØS-avtalen kan dette bli en av de viktigste handelsavtalene Norge noen gang har inngått, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Avtalen ble signert i New Delhi søndag 10. mars av blant andre næringsminister Jan Christian Vestre og Indias handelsminister Piyush Goyal.

– Vi har det siste året jobbet intenst og målrettet for å få dette til. Norske bedrifter som eksporterer til India møter i dag høye tollbarrierer helt opp til 40 prosent på enkelte varer. Med den nye avtalen har vi sikret nulltoll på nesten all norsk eksport til India. Dette er et gjennombrudd som kan bety mye for arbeidsplasser over hele Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Handelsavtalen er en del av regjeringens eksportsatsning Hele Norge eksporterer. Som de første i Europa får norske virksomheter tollfrihet for de fleste varer de eksporterer til India. Dette er fordeler som virksomheter i EU-land og Storbritannia foreløpig ikke har.

– Et godt eksempel er norske sjømatvirksomheter som i dag må betale hele 33 prosent toll i India. Med denne avtalen, vil norsk laks og makrell få nulltoll etter fem år. Dette gir norske eksportører store konkurransefortrinn sammenlignet med konkurrenter i Europa og resten av verden, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

For første gang har India akseptert å innlemme en henvisning til menneskerettighetene i en handelsavtale. Gjennom avtalen bekrefter India også at de vil gjennomføre forpliktelsene i Paris-avtalen, øvrige ratifiserte multilaterale miljøkonvensjoner, ILO-konvensjoner om arbeidstakerrettigheter og internasjonale konvensjoner om likestilling.

– Menneskerettigheter er en sentral del av norsk utenrikspolitikk. Det har derfor vært viktig for Norge å inkludere menneskerettigheter og internasjonale miljøkonvensjoner som en del av avtalen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Handelsavtalen bidrar til å styrke samarbeidet mellom landene og gir Norge en ny arena for diskusjoner med India.

– I en urolig verden med geo- og sikkerhetspolitiske spenninger er det viktig å knytte India tettere til Vesten. Handelsavtalen løfter også klimaambisjoner og skal sikre arbeidstakerrettigheter og kvinners rettigheter, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

EFTA-landene forplikter seg til å arbeide for investeringsfremme og opprettelse av flere arbeidsplasser i India. Et eget kontor vil etableres av India for å hjelpe norske bedrifter i å operere i det indiske markedet.

– India skal gjennom en stor grønn og digital omstilling der norske virksomheter har mye å tilby innen alt fra fornybar energi, helseteknologi, grønn mobilitet og sjømat. Avtalen gir store muligheter for handel og investeringer i et marked som vokser i høyt tempo. Gjennom investeringer i India kan norske bedrifter bidra til bærekraftig utvikling, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.