Lønnsstøtteordning på plass: – Trekk tilbake permitteringsvarsler

nav bodø

Nå ruller regjeringen ut en lønnstøtteordning som kan hindre et ras av nye permitteringer. Lønnsstøtten vil dekke deler av virksomhetenes lønnskostnader for arbeidstakere som ellers ville blitt oppsagt, eller permittert som følge av strenge nasjonale smitteverntiltak.

– Siden smittevernreglene ble strammet inn så har det sett mørkt ut for mange.

Flere tusen har allerede fått et varsel om permitteringer. Det har derfor vært viktig for oss å få på plass en raus lønnsstøtteordning, som sikrer bedrifter og vanlige arbeidsfolk, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Les også:  Mann i Nordland siktet for overgrep mot 254 barn

LO-lederen kommer nå med en klar oppfordring til de arbeidsgiverne, som allerede har sendt ut permitteringsvarsel til sine ansatte før jul.

– Trekk tilbake permitteringsvarslene. Ta i stedet i bruk ordningen med lønnsstøtte og hold folk i arbeid der det er mulig.

Også de arbeidsplassene som allerede har permittert ansatte vil denne ordningen kunne bidra til å ta folk raskt tilbake i jobb.

– Lønnstøtteordningen som partene i arbeidslivet har fått på plass sammen med regjeringen er en god og effektiv ordning. Og en ordning som kan være et alternativ til permitteringer for mange virksomheter, sier Hessen Følsvik.

Les også:  LESERINNLEGG: Vi har ikke råd til å tape tillit

Virksomheter som har fall i omsetningen pga. strenge smittevernregler kan benytte seg av den nye lønnsstøtteordningen. Ordningen vil kunne gi støtte opptil 30 000 kroner pr. ansatt. Tilskuddet gis per støtteberettiget ansatt per måned.  Beløpet vil tilpasses etter hvor mye fall den enkelte virksomhet har grunnet smittevern. Lønnsstøtte gis til bedrifter som kan vise til et omsetningsfall på minst 20%.  Og de virksomhetene som benytter seg av ordningen vil få støtte for alle sine ansatte. Ordningen gjelder også for lærlinger.

Les også:  Frykter dyrtid kan føre til oppblomstring av useriøse i Nordland

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker på at ordningen gir flere muligheter som er bra for både de ansatte og bedriftene de jobber i.

– Lønnsstøtten skal først og fremst bidra til å holde folk i jobb der det er mulig, men ordningen kan også brukes til kompetansebygging i bedriften.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.