Fiskebåt

Fiskerfamilier er taperne i ny kvotemelding

Fiskere som jobber i den havgående flåten blir taperne i regjeringens kvotemelding, melder Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon. – Om lag 2000 fiskere og deres familier som er bosatt langs kysten kommer til... Les mer »
pixabay

Salget av Widerøe: – Norsk luftfart trenger norske eiere

Norsk Flygerforbund mener at salget av Widerøe kan få betydning for norske arbeidsplasser, det robuste trepartssamarbeidet og utviklingen av norsk luftfart. Siden det i sommer ble klart at Norwegian ville kjøpe Widerøe,... Les mer »
a-krim bodø

Frykter dyrtid kan føre til oppblomstring av useriøse i Nordland

Nå ber a-krimsenteret i Nordland forbrukere være ekstra på vakt. Sjekk alltid virksomheten du vurderer til ditt prosjekt og velg seriøse aktører. Det siste året har stramme økonomiske tider med økte renter... Les mer »
forsvar

LESERINNLEGG: Heimevernet i møte med framtidens krav

Forsvarssjefens Fagmilitære råd, begge kommisjonsrapportene og Forsvarets Forskningsinstitutt beskriver Heimevernet som en selvstendig organisasjon, likeverdig og komplementær med Hæren. Av: arbeidsutvalget i Landsrådet for Heimevernet; Are Tomasgard (LO), Jon Kristiansen (NHO), WencheWenche... Les mer »
bedrift lønn avtale

Regjeringen vil gjøre det lettere for læringer å få læreplass

Hvert år mangler rundt 6 000 søkere læreplassen de trenger for å fullføre fagutdanningen sin. Det vil regjeringen gjøre noe med. Staten kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året,... Les mer »
forsvar

Forsvarets langtidsplan må styrke Heimevernet

Forsvarssjefens fagligmilitære råd, Forsvarskommisjonens- og Totalforsvarskommisjonens rapport legges frem med et dystert bakteppe. Russlands brutale invasjon av Ukraina er et tidsskille for Europa, og forsikringspremien for vår felles sikkerhet har økt betydelig.... Les mer »
nfk

– Ser fram til fortsatt godt samarbeid

– Både LO og NHO i Nordland har nå fått nye ledere, og med det har fylket fått to nye og særs viktige lederskikkelser. Det er bare å gratulere Geir Myrflott som ny... Les mer »
Foto: Maria Sand

Streiken ga medlemsboom: Over én million LO medlemmer

LO har passert en milepæl. Streiken det historiske lønnsoppgjøret har gjort at medlemmene har rent inn. – Først av alt vil jeg takke de tillitsvalgte og forbundene som er hovedårsaken til at... Les mer »
forsvar

LESERINNLEGG: Krig i Europa, historien har gjentatt seg

I 2020 ble vi konfrontert med en global pandemi. Pandemien utgjorde en utfordring vi som verdenssamfunn ikke var forberedt på å håndtere. Av: Styreleder og nestleder i Folk og Forsvar, Regionsdirektør i... Les mer »
ntl

– Et historisk oppgjør i Staten

LO Stat har akseptert et forhandlingsresultat i tariffoppgjøret i staten for 2023 som gir alle 31 000 kroner. Norsk Tjenestemannslag (NTL) er det største forbundet i LO Stat under lønnsforhandlinger i staten.... Les mer »