Fiskerfamilier er taperne i ny kvotemelding

Fiskebåt

Fiskere som jobber i den havgående flåten blir taperne i regjeringens kvotemelding, melder Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon.

– Om lag 2000 fiskere og deres familier som er bosatt langs kysten kommer til å tape store inntekter som følge av regjeringens forslag til kvotemelding. I 2023 ville de tapt 50 000 kroner i inntekt, hvis regjeringens politikk var innført. Dette er fiskere som bor i kystkommuner og bidrar til helårsarbeidsplasser langs hele kysten, sier styreleder Christian Halstensen i Fiskebåt.

Halstensen viser til at både LO, NHO, Norges Fiskarlag og Fiskebåt har kommet med klare anbefalinger om at politikerne må innfri tidligere forsikringer om stabilitet i ressursfordelingen mellom små og større fiskefartøy.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene flås og bompengene sløses!

– Regjeringen svikter de fiskerne som har bidratt til å skape en lønnsom og attraktiv næring. Kvoteendringene som nå er foreslått er et historisk skifte med tanke på stabil ressursfordeling. De foreslåtte endringene vil øke konfliktlinjene i næringen, sier Halstensen.

– Regjeringen svikter med sitt forslag det brede lag av norske fiskere, som har stolt på Arbeiderpartiets forsikringer om stabilitet i ressursfordelingen. En forutsigbar, stabil og rettferdig ressursfordeling var grunnmuren i gjeldende strukturpolitikk, og den viktigste suksessfaktoren i næringen, for både små og større fartøy. Forutsigbar, stabil og rettferdig ressursfordeling igjennom 30 år har gjort næringen moderne, lønnsom og attraktiv, og er det viktigste premisset for fortsatt utvikling i næringen. Forutsigbare rammevilkår og tillit til de politiske stabilitet er viktig for alle næringer, dessverre leverer ikke Arbeiderpartiet lengre, sier Halstensen.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

Fiskeflåten må leve med svingningene i kvoter, marked, oljepris, rente og valuta. Det er derfor svært uheldig at de politiske rammevilkårene er uforutsigbare, til tross for lovnader om det motsatte.

Redusert verdiskaping

 – Regjeringens politikk vil redusere verdiskapningen, redusere antall helårsarbeidsplasser og bidra til redusert aktivitet langs kysten. Spesielt vil verfts- og utstyrsindustrien bli rammet, men også øvrige tjenesteytende næringer. Politikken medfører at fisken-fellesskapets ressurser- ikke benyttes til fellesskapets beste. De prioriterer redusert lønnsomhet og verdiskapning fremfor større bidrag til finansiering av velferdssamfunnet, sier Halstensen.

Les også:  Spar penger: Dette kan du gjøre med middagsrestene

Den havgående flåten er også Norges fremste vaktbikkje lengst mot nord. Trålerflåten er den største næringen i Arktis. Kvotemeldingen og regjeringens fiskeripolitikk vil bety redusert legitimitet og tilstedeværelse lengst mot nord.

– Å svekke denne delen av fiskerinæringen er derfor også en svekkelse av Norges beredskap i Nordområdene, sier Halstensen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.