Regjeringen vil gjøre det lettere for læringer å få læreplass

bedrift lønn avtale

Hvert år mangler rundt 6 000 søkere læreplassen de trenger for å fullføre fagutdanningen sin. Det vil regjeringen gjøre noe med.

Staten kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året, og har dermed stor innkjøpsmakt. Nå foreslår regjeringen å skjerpe kravene til bruk av lærlinger når bedrifter skal jobbe for det offentlige. Målet er flere læreplasser og flere fagutdannede.

LO mener regjeringens forslag er et viktig skritt på veien for å sikre flere fagarbeidere, som Norge har et skrikende behov for.

– Vi er veldig glade for at regjeringen tar ansvar og peiler ut en sosial, miljømessig og arbeidslivsmessig bærekraftig utvikling. Skal vi klare å møte framtidas store kompetansebehov, er vi nødt til å utdanne store kull de neste årene. Da kan vi rett og slett ikke akseptere at mangelen på læreplasser setter en stopper for unges yrkesdrøm, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

Sannsynligheten for at man fullfører videregående opplæring med fagbrev øker dersom man får læreplass. Nå foreslår regjeringen å skjerpe plikten til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, den såkalte lærlingklausulen. Det skal gi bedrifter et større insentiv til å ta inn lærlinger, og vil samtidig gi bedriftene som allerede er gode på dette en fordel.

Det ble inngått 25 000 nye lærekontrakter i 2021-2022. Det er et historisk høyt tall. Likevel viser Utdanningsdirektoratets statistikk at kun omlag 80 prosent av søkerne fikk læreplass.

– Pandemien viste klart og tydelig hvor sårbare vi er uten rett kompetanse på alle steder i samfunnet og i arbeidslivet. Vi er nødt til å utdanne nok fagfolk. Staten er en veldig viktig oppdragsgiver for mange bedrifter. Regjeringens forslag om at minst ti prosent av de som deltar i arbeidet med å oppfylle offentlige kontrakter skal være lærlinger, sender også et viktig signal til dem om at det skal lønne seg å satse på de unge. Det er et viktig og riktig skritt, sier Tinnlund.

Ifølge Tinnlund vil strengere krav til bruk av lærlinger i offentlige oppdrag kunne gi store ringvirkninger:

– Alle europeiske land har en felles interesse av at vi får fagkompetansen vi trenger. Da Telemark fylkeskommune bygde nye Skien videregående, var det flere lærlinger der enn på alle Undervisningsbyggs byggeplasser i Oslo til sammen. Dette var mens Oslo fortsatt ble styrt av de borgerlige. Flere påbegynte utdanninga si i Skien og noen fullførte den ved å avlegge svennebrevet sitt der. I tillegg kunne vi ta imot flere Erasmus-lærlinger fra andre EU-land på byggeplassen. Det er sånn arbeidsliv og utdanning skal fungere i Europa, ikke gjennom en lavpris- og lavkompetanse-konkurranse der alle blir med på den nedadgående spiralen.

– En viktig del av regjeringens forslag er også endringen av regelverket slik at behovet for læreplasser vurderes ut fra lærefag, ikke opplæringsprogram. Det kan være opptil 60 ulike fag i et opplæringsprogram. Dette vil bidra til å gjøre lærlingklausulen mer treffsikker, avslutter Tinnlund.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.