26 millioner kroner til Andøya Space Center

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren bekrefter i dag at staten investerer nærmere 26 millioner kroner i Andøya Space Center til en forberedende prosjektfase for Andøya Space Port. Pengene går til å videreutvikle planene for en oppskytingsbase for småsatellitter på Andøya.

– Andøya Space Port er et nyskapende prosjekt, som kan gi flere arbeidsplasser lokalt. Dette er dessuten en interessant mulighet for Norge som romnasjon. Romsektoren utvikler seg i rakettfart, og dette kan gi gode muligheter for utvikling av kunnskap og teknologi på norsk jord, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen meldte i mai at de vil gi Andøya Space Center inntil 365 millioner kroner i finansiering for å etablere en satellittbase. Finansieringen er todelt. Den ene delen er i form av en investering i selskapet på 282,6 millioner kroner, og den andre er et tilskudd (statsstøtte) på 83 millioner kroner.

Les også:  Må prioritere linjekapasitet i Lofoten og Vesterålen

Kapitalutvidelsen på nesten 26 millioner kroner (25,6) vil være den første utbetalingen av rammen på 282,6 millioner kroner.

 – Pengene skal gå til å bygge opp prosjektorganisasjonen, gjøre grunnundersøkelser, tekniske beregninger og forhandle kontrakter, sier næringsministeren.

For at Andøya Space Center skal kunne motta hele egenkapitalen og statsstøtten, må en rekke vilkår være oppfylt. Selskapet må for eksempel dokumentere at egenkapitalen vil gi staten en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert, og at løsningen er i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler.

Les også:  Elin Dahlseng Eide ny fylkesrådsleder i Nordland - Ida Pinnebrød vraket

Selskapet må også legge frem en plan som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempel fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte. I arbeidet med planen skal relevante næringsaktører konsulteres, blant annet Norges Fiskarlag.

Før endelig investeringsbeslutning tas og fullskala bygging settes i gang, legges det derfor opp til en forberedende prosjektfase. Det er denne forberedende prosjektfasen kapitalutvidelsen på 25,6 millioner kroner skal finansiere. I den forberedende prosjektfasen skal Andøya Space Center fullføre forprosjekt og kontrakter for bygninger og infrastruktur, og få bekreftet betingelser for tredjepartsfinansiering.

Les også:  Norsk jernbanemuseum: Stålvogntogets siste reis på Nordlandsbanen

Andøya Space Center må også oppfylle Stortingets krav om plan som sikrer at andre næringers interesser ivaretas på en forsvarlig måte. Tilfredsstillende gjennomføring av forprosjektet er en forutsetning for eventuell ytterligere utbetaling av egenkapital og tilskudd fra staten.  

– Staten har hele veien vært tydelige på at en rekke vilkår skal være oppfylt før hele finanseringen og statsstøtten kan utbetales. Dette er løpende vurderinger vi må gjøre hele tiden. Den første fasen må være tilfredsstillende gjennomført, før flere utbetalinger kan gjennomføres, sier næringsministeren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.