Setter innbyggerne i sentrum for offentlig innovasjon

team arbeidsplass

Innbyggerne plasseres i sentrum i den nye stortingsmeldingen for innovasjon i offentlig sektor. – For å løse stadig mer komplekse offentlige oppgaver behøver vi designmetodikk og brukerinvolvering. Derfor er denne stortingsmeldingen et steg i riktig retning, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

– Utgangspunktet for suksess er å starte med brukerne, og få til en god brukerreise. Dette handler ikke om systemer, det handler om mennesker og om hvordan vi kan sørge for bedre tjenester til folk, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under lanseringen av stortingsmeldingen.

Han påpeker at koronasituasjonen har gitt Norge et krasjkurs i innovasjon. Lærere og foreldre har måttet sette seg inn i nye digitale undervisningsverktøy. Helse- og omsorgssektoren må forholde seg til de mest omfattende smitteverntiltakene landet noen gang har sett. Arbeidstakere har vært nødt til å finne helt nye måter å jobbe og samarbeide på.

Les også:  Barnevernet anmelder foreldre som legger ut sakene sine - Men ikke når de selv annonserer barna

– Men innovasjon er ikke bare viktig i kriser, altså når vi  omstille oss. Innovasjon er også viktig når vi vil oppnå noe mer, som enda bedre og mer skreddersydde tjenester til befolkningen, sier Astrup.

Lokaldemokratiprosjektet Barnetråkk ble fremhevet som et eksempel på vellykket offentlig innovasjon under lanseringen av stortingsmeldingen. I 2014 lanserte Design og arkitektur Norge (DOGA) en digital portal der skoleelever kan tegne inn skoleveien sin og merke positive og skumle steder i et kart. Kartet blir deretter brukt ved plan- og utviklingsarbeid lokalt, slik at barnas stemme blir hørt.

– Så langt har 59 prosent av landets kommuner – altså 210 kommuner – gjennomført Barnetråkk. Nå tar vi med oss erfaringene fra dette arbeidet inn i Folketråkk, en tilsvarende portal der innbyggere over hele landet kan si sin mening og danne grunnlaget for dialog, kunnskapsinnhenting og formidling i viktige planprosesser, sier prosjektansvarlig Ingerid Helsing Almaas i DOGA.

Les også:  LESERINNLEGG: Rasisme meg her og rasisme meg der

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA, kaller stortingsmeldingen et viktig steg i riktig retning for tilretteleggingen av mer systematisk og brukerorientert innovasjon i offentlig sektor. 

– Offentlig sektor har et prekært behov for omstilling og fornyelse, samtidig som oppgavene som skal løses blir stadig mer sammensatte og komplekse. For å løse dem, må vi heve kompetanse for innovasjon ytterligere og få gode krefter fra forskjellige etater og fagområder til å jobbe sammen. Designmetodikk og brukerinvolvering er helt sentralt, og bidrar blant annet til at det blir enklere å forstå både helheten og innbyggerne, og at alle drar i samme retning. At stortingsmeldingen fremhever design som en sentral kompetanse for innovasjon, er både viktig og gledelig, sier han.

De siste 10 årene har DOGA drevet pionérarbeid gjennom en rekke programmer og tiltak for å fremme brukerorientert nyskaping i Norge. Det siste i denne rekken, D-box – et samarbeid mellom DOGA, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Handelshøyskolen BI, får plass i den nye stortingsmeldingen. 

Les også:  800 millioner ekstra til havbruksfondet

Et annet eksempel som trekkes frem, er StimuLab, som DOGA og Digitaliseringsdirektoratet står bak. StimuLab støtter brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen fra innbyggernes perspektiv.

– Ordningen stimulerer virksomheter til å samarbeide om å utforske, forstå og løse felles floker slik at de kan gjøre hverdagen enklere for innbyggerne og forvaltningen. Slik bidrar den til å øke innovasjonstakten og -kompetansen i offentlig sektor og skape gevinster for samfunnet, sier Hjemdal.

Han kaller StimuLab unik i internasjonal sammenheng. Siden 2016 er det delt ut 60 millioner kroner som uavkortet går til kjøp av design og annen kompetanse fra markedet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.