Skal peke vei for grønn havvind i Norden

pressenytt

Hvordan kan en storstilt nordisk satsing på offshorevind gjøres på naturens premisser? De neste månedene skal DNV finne svar på dette.

– Vi vil studere en rekke havvindprosjekter og se hvordan erfaringer herfra kan tilpasses nordiske forhold. Det skal bygges ut mye i Nordsjøen og Østersjøen de nærmeste årene, og da er det viktig å ha et godt rammeverk for ta vare på naturen, sier Marte Rusten, prosjektleder og miljørisikoekspert i DNV.

Det er Nordisk energiforskning som etter en anbudskonkurranse har gitt DNV oppdraget med å utvikle beste praksis for biodiversitet. Oppdraget gjelder for alle faser av offshorevindprosjekter, og resultatene skal legges fram under Nordisk ministerråd i september i år.

Les også:  Nå skal Tolletaten også kunne teste bilister for ruskjøring

– Nordiske myndigheter og industri trenger gode prosesser for å sikre at utbygging av fornybar energi ikke belaster sårbare økosystemer. Vårt håp er at rapporten vil engasjere interessenter og hjelpe dem til å ta langsiktige og bærekraftige beslutninger, sier Marton Leander Vølstad, rådgiver hos Nordisk Energiforskning.

Jan Egil Sæberg, områdedirektør for energidelen til DNV i Norge og Eurasia, sier at prosjektet blir lagt merke til internasjonalt.

– Jeg tror dette vil fungere som en inspirasjon for å etablere beste praksis innen bærekraftig vindkraft også andre steder i verden, sier Sæberg.

Les også:  Ny undersøkelse: Høyere tillit til mediene enn til journalister

Havvind regnes som en viktig del av Norges og Nordens grønne omstilling. Samtidig kan utbygging av offshorevindanlegg være en mulig trussel mot det biologiske mangfoldet til havs. Mellom 1970 og 2012 ble marin biodiversitet redusert med 36 prosent, ifølge «Living Planet Report», som WWF publiserte i 2016.

Olje- og energidepartementet har åpnet opp to havområder for produksjon av fornybar energi. Disse er Utsira Nord, som ligger vest for Haugesund, og Sørlige Nordsjø II som grenser mot danske havområder.

Totalt sju fageksperter innenfor biologi og havvind skal bidra i studien, som skal høste erfaringer fra minst fem nordeuropeiske prosjekter i deres levetid. Denne kunnskapen skal vurderes opp mot nordiske forhold når det kommer til alt fra naturforhold og truede arter til nasjonale politiske føringer.

Les også:  Skreien kom så sent i år at flere må permittere

– Et av områdene vi skal se på er hvordan prosjektene har kommunisert med interessegrupper som fiskerinæringen og miljøorganisasjoner. Vi kommer til å intervjue en rekke av disse for å finne ut om de opplever å ha blitt hørt. Her kan det ligge nyttig lærdom for fremtidig havvindutbygging, sier Marte Rusten i DNV.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.