Nordland SV vil gjenopplive kulturlivet

nfk

– Kulturlivet trenger statlig støtte også de neste månedene for å ta igjen det tapte. I tillegg oppfordrer jeg alle nordlendinger til å benytte seg av kulturtilbud der de bor. Det vil være viktig dugnad både for kulturlivet og for folkehelsa i Nordland – vi trenger kunst og kultur og vi trenger å treffes i levende live! , sier gruppeleder for SV i fylkestinget, Aase Refsnes.

Refsnes og SV har fremmet forslag til en uttalelse som de håper å få resten av fylkestinget med på. Forslaget, som behandles av fylkestinget på onsdag, er gjengitt i sin helhet under:

«Gjenoppbygging av kulturlivet etter gjenåpningen

Kulturlivet i Nordland har driftet under strenge restriksjoner mer eller mindre uavbrutt i to år. Konsekvensene av dette er langt mer alvorlig enn at de lar seg løse over natta med å gjenåpne landet og fjerne restriksjonene. 

Vi har de siste ukene sett at flere aktører i Nordland, både festivaler, konsertarrangører og representanter for Bodø 2024 har vært ute i media og ytret bekymring. Vi så også at en av de virkelig store bedriftene i nordnorsk kulturliv, Lydteamet, la inn årene. Bedriften ble heldigvis kjøpt opp av nye investorer og fortsetter drifta, men dette er allikevel et sterkt signal på hvor tøff den siste perioden har vært. Bransjen har opplevd stor kompetanseflukt, publikum har endret vanene sine og publikumstallene har så langt ikke kommet tilbake til der de var før pandemien.  

Stimuleringsordningene som snart slutter å virke har demmet opp for litt av de økonomiske tapene kulturlivet har lidd, og kanskje forhindret noen konkurser. Nordland Fylkesting anerkjenner likevel at det vil være behov for videre stimulering av kulturlivet for å bygge opp igjen og rekruttere tilbake den tapte kompetansen. Produksjonsmidler, FOU-midler og stipendordninger kan være noen slike tiltak. Flere aktører og organisasjoner i bransjen har også tatt til orde for en gjenåpningskommisjon som skal se nærmere på hvilke konsekvenser begrensningene har hatt for kulturlivet, og hvilke tiltak som skal til for å bygge opp igjen.  Det er uansett helt klart behov for tett dialog og samarbeid mellom fylket, staten og kulturlivet i tida framover for å få på plass ordninger som kan bidra til varig vekst og en stødig gjenoppbygging av kulturlivet og aktiviteten i Nordland. 

Nordland fylkesting vil også oppfordre nordlendingene til å komme seg ut og benytte seg av tilbudene som finnes. Det vil være en viktig dugnad både for kulturlivet og for folkehelsa i Nordland – vi trenger kunst og kultur og vi trenger å treffes i levende live.»

Please follow and like us:
Pin Share
Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.