Årets skreifiske: A-krimsenteret forventer bedring i arbeidsforholdene

skatteetaten

Under fjorårets skreifiske avdekket a-krimsenteret grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene. – Jeg forventer en bedring i år, sier leder for a-krimsenteret i Nordland Kurt Kolvereid Jacobsen. 

–  A-krimsenteret har de siste årene fulgt fiskeriene tett, og særlig med søkelys på skreifisket. Gjennom våre kontroller har vi funnet stadig færre a-krimrelaterte lovbrudd, og at flertallet etterlever regelverket, oppsummerer leder for a-krimsenteret i Nordland Kurt Kolvereid Jacobsen.

–  Vi ser at næringen selv har tatt grep, og det sender et tydelig signal om at det ikke er plass til useriøse virksomheter i fiskeindustrien i Nordland, fortsetter Kolvereid Jacobsen.

Men til tross for bedringen kommer a-krimsenteret fortsatt over uakseptable forhold, især knyttet til arbeidsforhold. 

Les også:  Ny direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

– Under vinterfisket i 2022 så vi grove lovbrudd på arbeidstidsbestemmelser hos enkelte av virksomhetene. Vi møtte arbeidstakere som jobbet over 19 timer per dag, over lengre perioder og uten lovpålagt hviletid. Slike forhold ser vi naturlig nok svært alvorlig på, da de setter både liv og helse i fare, sier Kolvereid Jacobsen. 

Totalt ble det etter fjorårets sesong ilagt overtredelsesgebyr på 800 000 kroner for omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelsen. 

– Her har næringen med andre ord fortsatt en opprydningsjobb å gjøre. 

Fra 1. april i år gjelder et nytt regelverk for innleie, hvor det ikke lenger blir mulig å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for å dekke et «arbeid av midlertidig karakter». 

Les også:  Viktig for norsk sjømatnæring å være synlig i Kina

– Vi opplever at bruken av bemanningsbyrå vesentlig har gått ned de siste årene, og vil med denne regelverksendringen sannsynligvis reduseres ytterligere. At flere arbeidstakere vil bli ansatt direkte i de fiskebrukene vil både gjøre det lettere for arbeidsgiver å følge opp sine ansattes rettigheter, og for oss som kontrollmyndighet å ettergå dette, sier Kolvereid Jacobsen.

Han oppfordrer arbeidsgivere til å sette seg grundig inn i det nye regelverket.

– Både hva endringene innebærer i praksis og hvilke mulighetsrom som fins. 

– På vår side kommer vi sammen med Fiskeridirektoratet til opprettholde fokuset på og dialogen med fiskerinæringen – for å avdekke og forebygge kriminalitet.

Les også:  Episode nr. 100 for podcasten "Nordnorsk historie"

Senteret er lokalisert i Bodø og har siden 2017 jobbet med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Nordland. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Senteret er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.

Samarbeidet har et særlig søkelys på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og fiskeri.

Det er etablert totalt åtte a-krimsenter på landsbasis; i Bodø, Alta, Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger og Tønsberg. I tillegg er det fire formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Troms, Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.   

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.