nav bodø

Stabilt lav ledighet i Nordland

Ved utgangen av september er det 1 412 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken. Nordland har sammen med Trøndelag lavest ledighet av fylkene. I tillegg til de... Les mer »
nfk

«Framdrift22» drøfter fremtiden i Nordland

Hvordan skal vi nordlendinger skaffe oss relevant kompetanse og bli bedre rustet til å møte arbeidslivets behov i fremtiden? Hvordan kan vi tiltrekke oss kompetanse utenfra og beholde den i landsdelen? Kompetanseforum Nordland samler torsdag... Les mer »
nfk

Felles front mot utenforskap i Nordland

Nordland fylkeskommune og NAV Nordland skrev mandag under på en ny samarbeidsavtale, der felles innsats mot ungt utenforskap er en av de viktigste oppgavene. – Fylkestinget i Nordland har vedtatt en strategi mot... Les mer »
nav bodø

Stabilt høyt sykefravær i Nordland

Det legemeldte sykefraværet var på 6,1 prosent i 2. kvartal 2022 i Nordland. Dette er en økning på 0,3 prosent fra samme kvartal i fjor. Sykefraværstallene for Nordland viser at legemeldt fravær... Les mer »
gunnar andreassen

1,2 prosent helt uten arbeid i Nordland

Ved utgangen av august var det 1 464 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken, og Nordland har med det den laveste ledigheten i landet. I tillegg til... Les mer »
nav bodø

Over 20 000 mottakere av uføretrygd i Nordland: – Flere kan arbeide mer

Ved utgangen av juni 2022 var det 20 376 mottakere av uføretrygd i Nordland. Dette utgjør 13,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Mange uføretrygdete kan jobbe noe, og det... Les mer »
barn

Eneforsørgere må nå søke om ekstra omsorgsdager

NAV har i sommer endret praksis – og krever nå at arbeidstakere som er alene om omsorgen for barn søker om de ekstra omsorgsdagene de har krav på. Det gjelder også de... Les mer »
pizza

A-krimsenteret i Nordland: Fant lovbrudd hos 1 av 2 kontrollerte take-aways

A-krimsenteret i Nordland har de siste månedene gjennomført kontroll hos 27 serveringssteder som driver takeaway. Hos halvparten av de kontrollerte avdekkes lovbrudd.  Senteret har sett nærmere på arbeidsavtaler, lønn i forhold til... Les mer »
skatteetaten

A-krimsenteret i Nordland:
 – Mindre arbeidslivskriminalitet i fiskeindustrien

A-krimsenteret har de siste årene fulgt den landbaserte delen av fiskeindustrien i Nordland tett. I 2019 ble det konkludert med at det foregikk grov utnyttelse og arbeidslivskriminalitet. Dagens situasjon viser bedring i... Les mer »
nfk

En million kroner til digitale talenter i Vesterålen

– Forprosjektet  «GaiaTalent» vil  gi en ny start for unge digitale talenter i Vesterålen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland Elin Dahlseng Eide. Fylkesråden bevilger nå i overkant av èn million... Les mer »