skatteetaten

Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

De siste årene har a-krimsenteret i Nordland avdekket færre a-krimrelaterte lovbrudd i fiskerinæringen, men fortsatt avdekkes alvorlige brudd på arbeids- og hviletid. Nå varsler de kontroll for kommende sesong.  Fiskerinæringen i Nordland... Les mer »
manpower

Ekspertens fem tips til en god CV

Mange synes det er utfordrende å skrive en god CV. Andre igjen har kun justert samme CV gjennom de siste 15 årene uten å tenke igjennom hvorfor CV-en ser ut som den... Les mer »

Nye tall: Så mange frykter at de må selge boligen

1 av 4 nordmenn er usikre på om de kan beholde boligen sin hvis de mister jobben eller blir langvarig syke. – Mange lever helt på grensa av hva økonomien kan tåle... Les mer »
nav bodø

Flere utlyste stillinger enn helt ledige arbeidssøkere i Nordland

Ved utgangen av oktober er det registrert 1 601 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken, og Nordland har med det fortsatt landets laveste ledighet. Arbeidsmarkedet i Nordland... Les mer »
nfk

Vil ha Øksnes opp og frem

– Øksnes er en kommune med store muligheter, men også utfordringer med befolkningsnedgang og et sesongbasert næringsliv. Derfor bevilger fylkesrådet 2,4 millioner kroner til utviklingsprosjektet «Et skapende Øksnes», sier fylkesråd for næring... Les mer »
nav bodø

Kraftig økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland

Ved utgangen av september var det 6 703 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette tilsvarer 4,5 prosent av befolkningen (18-66 år). Antall AAP-mottakere i Nordland har økt for tredje år... Les mer »
skatteetaten

Årets skreifiske: A-krimsenteret forventer bedring i arbeidsforholdene

Under fjorårets skreifiske avdekket a-krimsenteret grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene. – Jeg forventer en bedring i år, sier leder for a-krimsenteret i Nordland Kurt Kolvereid Jacobsen.  –  A-krimsenteret har de siste årene fulgt... Les mer »
skatteetaten

Sjokktall: Halvparten av kontrollerte restauranter i Nordland fulgte ikke loven!

A-krimsenteret i Nordland har gjennom 2022 kontrollert 55serveringssteder i Nordland. Hos flere enn halvparten av virksomhetene avdekket de lovbrudd.  Både arbeidsavtaler, lønn i henhold til tariffavtaler og overtidsgodtgjørelse, føring av personallister og... Les mer »
nav bodø

Ny forskning: Arbeidsledighet er helseskadelig, spesielt for menn

Menn får flere helseproblemer av arbeidsledighet enn kvinner, ifølge fersk forskning fra OsloMet. Arbeidsledighet er skadelig for helsen, viser ny forskning fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. – Det fører til betydelige helseproblemer hos... Les mer »
nav bodø

Fattigdom i Bodø: Bevilger 600.000 i ekstra sosialhjelp

Formannskapet i Bodø har vedtatt å bevilge til sammen inntil 600.000 kroner i ekstra sosialhjelp i desember, opplyser Bodø kommune. – Det er de som har fått innvilget sosialhjelp i desember som... Les mer »