Ikke streik: Løsning i kommuneoppgjøret

ks

Det er enighet i kommuneoppgjøret, opplyser Ranaposten.no. Et par timer etter forhandlingsfristens utløp ved midnatt tirsdag ble det klart at KS og de tre forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio og YS kommune er blitt enige om en ny hovedtariffavtale.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har klart å komme til enighet med de tre største forhandlingssammenslutningene i en særdeles krevende situasjon for Norge og for kommunesektoren, sier forhandlingsleder for KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Resultatet i kommunesektoren har en samlet ramme på 1,7 prosent, det samme som resultatet i det såkalte frontfaget, altså privat konkurranseutsatt industri. Det var på forhånd klart at det var svært lite penger å forhandle om i årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren, siden 1,6 prosent allerede var tatt ut som resultat av fjorårets oppgjør og andre tillegg.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Kompetanse og heltid
Ut over det økonomiske opplegget er partene enige om å løfte fram kompetanse som en felles satsing i denne tariffperioden, og om å fortsette arbeidet med å øke andelen heltidsansatte i kommunesektoren.

– Det er grunn til å gi anerkjennelse til partene for at de har tatt inn over seg alvoret i den svært spesielle situasjonen koronakrisen har ført til for kommunesektoren og for norsk økonomi generelt. Samtidig har partene tatt et krafttak både for å sikre at kommuner og fylkeskommuner fortsatt skal kunne hevde seg i konkurransen om dyktige og kompetente medarbeidere, og for å få til den heltidskulturen i kommunene som alle parter ønsker. Begge deler er viktig for at kommunesektoren skal kunne levere gode velferdstjenester til innbyggerne også i framtida, sier Tor Arne Gangsø.

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

Brudd med Akademikerne
Den fjerde forhandlingssammenslutningen, Akademikerne, er ikke med på forhandlingsløsningen, blant annet fordi det ikke ble enighet om kommunelegeavtalen.

Det viktigste kravet fra Legeforeningen var at ut over et gjennomsnitt på sju timer pr. uke, skal fastleger selv kunne velge om de vil ha legevakt.

– Hele systemet bygger på at fastleger skal gå legevakt. Da er det ikke mulig å overlate til den enkelte lege å velge når han eller hun skal jobbe. I praksis vil det bety at innbyggerne i enkelte kommuner risikerer å stå uten legevakt når de trenger akutt hjelp. Kommunene er ansvarlig for døgnkontinuerlig legetjeneste til alle innbyggere, så dette kravet er det rett og slett ikke mulig for KS å gå med på, sier Gangsø.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Oppgjøret mellom KS og Akademikerne går derfor til mekling, med oppstart 23. september. Meklingsfristen er satt til 14. oktober ved midnatt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.