Nærings- og fiskeridepartementet

Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

18. mai er den internasjonale dagen for kvinner i maritim næring, en årlig begivenhet initiert av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO). Formålet med dagen er å synliggjøre kvinners deltakelse i næringen og fremheve... Les mer »
skip transport

LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

Nettolønnsordningen er det fremste politiske tiltaket vi har for å sikre norske rederiers konkurransekraft i møte med utenlandske aktører. Av: stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad (FrP). Norske rederier vil aldri kunne... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Norge og Storbritannia forplikter seg til et tettere maritimt samarbeid

Norge og Storbritannia har inngått en ny maritim samarbeidsavtale. Avtalen ble signert onsdag, da fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth møtte sin kollega Lord Davies i det britiske transportdepartementet. – Vi skal arbeide... Les mer »
ned

Regjeringen gir 11 millioner til ny fiskerihavn i Sørfold

Regjeringen gir totalt 38,7 millioner kroner i tilskudd til åtte nye prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. 11 millioner går til Strøksnes i Sørfold. –... Les mer »
ned

Nå blir det raskere og enklere å bruke norske skipsregistre

Regjeringen gjør det enklere og raskere å bruke norske skipsregistre. Fra 1. januar 2024 åpnes det for elektronisk tinglysing av skip, som innebærer at man går fra gammeldagse papirsøknader til en heldigital... Les mer »
havn skip

Kystrederiene med viktig gjennomslag for norske sjøfolk og rederier

Kystrederiene har etter flere år med hardt arbeid fått gjennomslag for endringer i kravet til utseilt distanse, som er et vilkår for sjømannsfradrag, nettolønnsordning og rederibeskatningen. Dette informerer næringsdepartementet om i en... Les mer »
skip båt

LESERINNLEGG: Den siste norske sjømann?

Norge er en stolt sjøfartsnasjon med lange tradisjoner. Hvis Regjeringen og Stortinget sover ved roret, er skattedirektoratet nå i ferd med å kjøre nærskipsfarten, lokalsamfunn og norske sjøfolk på skjæret. Av: Kystrederiene,... Les mer »
Kystrederiene

Kystrederiene tar ansvar: Nulltoleranse for trakassering i maritim sektor

I forbindelse med den nylige undersøkelsen om maritim sikkerhet utført av Sjøfartsdirektoratet (Alvorlige trakasseringstall avdekket i undersøkelse), uttrykker Kystrederiene sin bekymring om mobbing og trakassering blant norske sjøfolk. – Det er avgjørende at disse... Les mer »
lofoten reine

Ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak

Kystverket lyser nå ut en ny runde med statlig støtte til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfrist er 1. mars 2023. Stortinget vedtok 20. desember statsbudsjettet for 2023. Under kap. 916, post 60, er det... Les mer »
Forsvarets forskningsinstitutt

I dag skytes to norsk-nederlandske satellitter opp

I dag klokken 15.56 skal tvillingsatellittene Birkeland og Huygens skytes opp fra Florida, USA. Satellittene er utviklet og bygget av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med to nederlandske forskningsinstitutter (NLR og TNO). De... Les mer »