havn skip

Kystrederiene med viktig gjennomslag for norske sjøfolk og rederier

Kystrederiene har etter flere år med hardt arbeid fått gjennomslag for endringer i kravet til utseilt distanse, som er et vilkår for sjømannsfradrag, nettolønnsordning og rederibeskatningen. Dette informerer næringsdepartementet om i en... Les mer »
skip båt

LESERINNLEGG: Den siste norske sjømann?

Norge er en stolt sjøfartsnasjon med lange tradisjoner. Hvis Regjeringen og Stortinget sover ved roret, er skattedirektoratet nå i ferd med å kjøre nærskipsfarten, lokalsamfunn og norske sjøfolk på skjæret. Av: Kystrederiene,... Les mer »
Kystrederiene

Kystrederiene tar ansvar: Nulltoleranse for trakassering i maritim sektor

I forbindelse med den nylige undersøkelsen om maritim sikkerhet utført av Sjøfartsdirektoratet (Alvorlige trakasseringstall avdekket i undersøkelse), uttrykker Kystrederiene sin bekymring om mobbing og trakassering blant norske sjøfolk. – Det er avgjørende at disse... Les mer »
lofoten reine

Ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak

Kystverket lyser nå ut en ny runde med statlig støtte til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfrist er 1. mars 2023. Stortinget vedtok 20. desember statsbudsjettet for 2023. Under kap. 916, post 60, er det... Les mer »
Forsvarets forskningsinstitutt

I dag skytes to norsk-nederlandske satellitter opp

I dag klokken 15.56 skal tvillingsatellittene Birkeland og Huygens skytes opp fra Florida, USA. Satellittene er utviklet og bygget av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med to nederlandske forskningsinstitutter (NLR og TNO). De... Les mer »
Kystrederiene

– Kystfarten må prioriteres sterkere i tiden fremover

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett videreført en svekket tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk, på lik linje med det som ble vedtatt i fjor. Selv om det i Hurdalsplattformen er lovet en styrking... Les mer »
Viking Ocean Cruises

Viking Cruises kåret til verdens beste cruiserederi

Norskregistrerte Viking Cruises kåret til verdens beste cruiserederi både til havs og på elvene av Travel + Leasures lesere. Viking ble også rangert på topp av Condé Nast Traveler i både havgående-... Les mer »
Kystrederiene

Kystrederiene setter sin lit til SV

Regjeringen viderefører kutt i ordninger for sjøfolk i RNB (Revidert nasjonalbudsjett) – tross lovnader i Hurdalsplattformen.  Både Statsbudsjettet og RNB er premissgiverne for den maritime politikken. Linjen som regjeringen har lagt seg... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Historisk lovforslag om norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel

Regjeringen foreslår å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som seiler mellom norske havner. Det foreslås særskilte regler for offshore og cruise. – Dette er en historisk dag for Norge... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Ny kunnskap om likestilling i maritim næring

En ny rapport viser at det fremdeles er lav kvinneandel i maritim næring og at både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen. Nå skal... Les mer »