Ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak

lofoten reine

Kystverket lyser nå ut en ny runde med statlig støtte til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Stortinget vedtok 20. desember statsbudsjettet for 2023. Under kap. 916, post 60, er det avsatt 36,1 mill. kr til tilskuddsordningen.

Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner.

De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene. Den statlige tilskuddsordningen skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og bidra til å skape ny næringsaktivitet.

Les også:  LESERINNLEGG: Vi har ikke råd til å tape tillit

– Tilskuddsordningen er godt kjent blant fiskerikommunene langs kysten. Vi registrerer at behovene er store og at kommunene ønsker å tilrettelegge og investere for fiskerinæringen. Vi oppfordrer kommunene til å jobbe frem gode prosjekter og søke tilskudd, sier Jan Morten Hansen, avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket.

Alle kystkommuner med aktive fiskerihavner – eller planer om etablering av fiskerihavner – er i målgruppen for tilskuddsordningen. Kystverket kan innvilge maksimalt 50 prosent av tilskuddsberettigede kostnader.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.