Søker utbygger til Nordstrandveien i Bodø

nfk

Sykkelveg, fortau, bedre busstopp og bedre vei – nå skal Nordstrandveien få en stor oppgradering.  Nordland fylkeskommune har lyst ut oppdraget og regner med byggestart rundt sommeren. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø.

Prosjektet på fylkesveg 834 Nordstrandveien handler først og fremst om å gjøre forholdene bedre for de som sykler, går og tar buss.  Dette er i tråd med bypakkens mål om å prioritere tiltak som fremmer trafikksikkerhet og øker bruken av miljøvennlige transportformer.   

– Nordstrandveien er dessuten nedslitt og trenger en skikkelig oppgradering.  Det vi bygger nå skal bidra til en tryggere strekning med høyere standard og større gatepreg – innbydende både for små og store trafikanter, naboer og næringsliv, sier prosjektleder Roar Hunstad i Nordland fylkeskommune.

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

– Vi har akkurat lyst ut oppdraget og håper på god respons i markedet. Vi ser for oss at en entreprenør kan rigge seg til før sommeren, og at vi er godt i gang fra høsten 2024, sier Hunstad.  

Fristen for å levere tilbud er onsdag 24. april klokka 12:00.

Strekningen Tjeldberget–Rønvikveien, inkludert ny bru over jernbanen, skal bygges etter at Tjeldberget–Mælen er ferdig.  Denne vil lyses ut som en egen entreprise senere.   

Parallelt med utbyggingen skal Bodø kommune utbedre vann- og avløpsanlegget i Nordstrandveien og enkelte sideveier.  

– Det er en stor fordel å gjøre dette samtidig, slik at vi unngår fremtidig graving og større arbeider på en nylig oppgradert vei. Dypt nede i veien ligger det mange forskjellige kabler og rør som må håndteres før gata bygges opp på nytt. Til sammen gjør dette Nordstrandveien til et omfattende prosjekt, men vi koordinerer arbeidene, slik at dette skal gå så smidig som mulig, understreker Hunstad.

Les også:  Historisk energiutbygging i Bodø og Nord-Norge

Etter planen vil byggetida for strekningen Tjeldberget–Mælen, inklusive arbeidene med vann- og avløp være 2 ½- 3 år.

Arbeidene i Nordstrandveien vil starte fra Tjeldberget og gå i retning Mælen.  

– Bygging i tettbygde strøk med gjennomgangstrafikk er alltid krevende. De som bor, arbeider og ferdes i denne delen av Rønvik vil få anleggsaktiviteten tett på.  Nordstrandveien blir stengt for gjennomkjøring, men vi stenger ikke hele veien samtidig. Vi etterstreber at flest mulig skal ha en normal adkomst til boligen eller arbeidsplassen mens vi bygger. Det skal være trygt å ta seg fram, og de som kjører, sykler, går og tar buss vil få midlertidige omlegginger underveis i prosjektet. Dette kommer vi nærmere tilbake til når entreprenøren er på plass og har skissert en plan for gjennomføringen, avslutter prosjektleder Roar Hunstad i Nordland fylkeskommune.  

Les også:  Standup komiker fra Bodø: Kjerkol har sikkert plagiert avskjedstalen også!

Reguleringsplanen for prosjektet ble vedtatt av Bodø kommune i 2018.  

Prosjektet i Nordstrandveien er en del av Bypakke Bodø fase 2, som ble vedtatt av Stortinget i 2022.   

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.