Grønt budsjett for Salten

nfk

Nordland fylkeskommune legger inn 300 millioner kroner til nye el-ferjer de neste fire årene. – Seks nye samband vil bli utslippsfri, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Nordland fylkeskommunes budsjett for 2022 og økonomiplanen for 2022-2025 ble lagt fram i dag. Her ligger en storstilt grønn satsning på nullutslipps ferjesamband. Over de neste fire årene skal hele seks nye ferjesamband klargjøres for elektrifisering.

– Med kostnadsbildet vi kjenner i dag, vil vi få klargjort seks samband med landstrøm. Prioriteringen av de ulike strekningene vil bli gjort i Regional transportplan. Dette er grønne satsinger som også betyr mye for det nasjonale klimabudsjett, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Fylkesrådet vil i tillegg prioritere 120 millioner i perioden til grønne satsninger i arbeidet med å få på plass nye bærekraftige løsninger i Nordlandssamfunnet.

– Vi ønsker å stimulere til grønne valg der det er mulig. Vi skal blant annet se på muligheten til å fase inn el-busser flere steder når nye anbud skal lyses ut. Men dette er midler som også kan gå til andre grønne satsinger, og skal stimulere både offentlig og privat sektor. Dette gir muligheter for store og spennende prosjekt, som viser at det følger handling bak våre klimabudsjett og klimaregnskap, underbygger fylkesråd Kirsti Saxi.

Les også:  3 av 10 planlegger bilferie i Norge i sommer

Salten vil også merke prioriteringene til bru, tunnel- og rassikring når fylkesrådet foreslår å bruke 1,9 milliarder kroner på dette området de neste fire årene.

– Vi bruker 440 millioner kroner på Engeløya bru som skal stå ferdig i 2024. Og vi har i perioden satt av 150 millioner kroner på den rasutsatte, 1,8 kilometer lange vegstrekningen fra Glombergan til Setvikdalen. Fylkesrådet vil også gå i dialog med Meløy kommune om prosjektet skal utvides til også å omfatte de to resterende parsellene i Meløy, Spildra – Eidbukt og Neverdalen – Selstad. Både Meløy kommune og fylkestinget har vedtatt prinsippvedtak for bompengefinansiering av et samlet prosjekt, påpeker nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

Svein Eggesvik påpeker at man i denne økonomiplanen har løftet satsing på veg, tunnel-, og rassikring. Og underbygger det med at fylkesrådet i tillegg fortsetter det økte trykket på veg-vedlikehold.

– Flere kilometer fylkesveg vil få nye stikkrenner, nye autovern og asfalt når vi bruker 600 millioner kroner de fire neste årene for å ta inn noe av etterslepet på fylkesvegene. I tillegg vil vi bruke 270 millioner på gang og sykkelveier og andre miljøtiltak, sier Eggesvik.

Les også:  Roser utbyggingen av sørfold-tunnelene

Nylig vedtok fylkestinget en strategi mot ungt utenforskap. Når strategien nå skal konkretiseres, setter fylkesrådet av 25 millioner kroner til ulike prosjekt for å skape sosiale felleskap og inkludering. Fylkesråd Elin Dahlseng Eide viser til gode satsinger som allerede pågår.

– Ved Fauske videregående skole har man gode erfaringer med forebyggende program for å sikre elevene god psykisk helse. Vi må rulle ut de tingene vi vet fungerer, slik at alle elevene våre gis gode muligheter til å ta del i ulike felleskap. Men ikke minst må vi nå de 7000 unge nordlendingene som ikke er del av vårt felles samfunn. Vi trenger alle, og alle trenger å være en del av fellesskapet, påpeker Eide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.