Iselin Nybø

Skal lage ny strategi for digitalisering og grønn skipsfart

Regjeringen har oppnevnt deltagere fra hele det maritime Norge til å utarbeide en ny Maritim21-strategi for forskning, utvikling og innovasjon. Strategien skal se særlig på teknologi- og forskningsmuligheter innen grønn skipsfart og... Les mer »
stormen bibliotek

Bodø kommune: – Søk midler til klimaomstilling

Er du en lokal bedrift eller foretak som vil arbeide med konkrete og målbare utslippsreduksjoner i egen virksomhet, eller som vil skape tjenester og produkter som bidrar til utslippsreduksjoner i samfunnet for... Les mer »
svolvær

Lofotrådet med som klimapartner

Nordland fylkeskommune og Lofotrådet har undertegnet en avtale, der Lofotrådet går inn i klimapartnernettverket i Nordland, opplyser Nordland fylkeskommune. Målet til klimapartnernettverket er enkelt – å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn... Les mer »
statens vegvesen

Statens vegvesen satser på klimavennlig asfalt

Statens vegvesen velger mer klimavennlig asfalt og belønner utslippskutt hos entreprenørene. I disse dager inngår Statens vegvesen 27 kontrakter til en samlet verdi av 1250 mill. kr for vedlikehold av vegdekkene på... Les mer »
frp

LESERINNLEGG: Hvor skal kraften komme fra?

Klimadebatten i Norge handler svært mye om elektrifisering. Fase ut bruken av olje og gass og øke bruken av fornybart som kraftkilde. Av Terje Halleland, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet. I Norge har vi vært... Les mer »
joe biden

Klimaavtalene forsterket med USA på laget

Det knyttes stor spenning til hvilke utslippsmål USA vil sette seg etter at landet meldte seg inn igjen i Parisavtalen. I løpet av året vil det også være flere andre viktige møtepunkter... Les mer »
Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt endrer reglene for «normalt vær»

Fra 2021 får vi nye normaler i klimaforskningen. Det betyr at den perioden vi sammenlikner dagens vær med, endrer seg. Det får konsekvenser for hva vi omtaler som “normalt vær”, melder Meteorologisk... Les mer »
Foto: Kjell Ruben

Regjeringen varsler nye grep for å sikre grønn omstilling i skipsfarten

Grønn skipsfart bidrar til å nå klimamålene og samtidig skape nye, lønnsomme arbeidsplasser. Det er god klimapolitikk og god næringspolitikk. Regjeringen tar nå nye steg for å sikre grønn omstilling i maritim... Les mer »
if

Fauske på topp i klima blant Norges mellomstore kommuner

Presset økonomi til tross, Fauske er best på klimatilpasningsarbeid blant de mellomstore kommunene i landet. Mener tett og godt samarbeid er nøkkelen. En stor rapport som If og CICERO Senter for klimaforskning... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Grønne prosjekter kan få millionstøtte

I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner over tre år til en ny Grønn plattform. Nå lyses det ut 20 millioner kroner til forprosjekter som skal mobilisere... Les mer »