Norsk Romsenter

Internasjonal rom- og klimakonferanse i Norge

Politikere og eksperter fra hele verden samles i Oslo 23.-25. mai for å utforske romteknologiens rolle i kampen mot klimaendringene. Hvordan kan satellitter støtte handlingsplanene til lokale myndigheter? Hvordan hjelper Norge til... Les mer »
Samferdselsdepartementet

Ønsker krav om nullutslipp for ferjer og hurtigbåter

– For å nå klimamålene vi har satt oss under Paris-avtalen, er det helt avgjørende å redusere utslippene fra transportsektoren. Både staten og mange fylkeskommuner har allerede erstattet gamle dieselferjer med nullutslippsalternativer,... Les mer »
industri

Vil ha bedre rammevilkår for det grønne industriskiftet i Nordland

Senterpartiet, MDG, Arbeiderpartiet, SV og KrF fikk Nordland fylkesting med seg på en støtteerklæring der partiene ønsker å sikre rammevilkårene for ny grønn industri. – Industrien har en viktig rolle i det... Les mer »
enova

Skal kutte utslipp i anleggsbransjen

Enova lanserer to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Programmene retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Programmene skal løpe i to år... Les mer »
skispor

Nordmenn har nominert over 1000 naturopplevelser de er redde for å miste

Mange er bekymret for at nedbygging av natur og klimaendringer går utover naturopplevelsene våre. Det er fortsatt mulig å nominere det man er mest redd for å miste. WWF, DNT og Norsk Friluftsliv inviterte tidligere... Les mer »
sv

LESERINNLEGG: Hva er viktige nyheter?

Hver dag får vi feil eller for lite informasjon. Gjerne om livsviktige saker. Hvorfor? Skaper de ikke nok klikk? Er vi ikke interessert eller bare vil vi ikke vite? Av: Jitse Buitink,... Les mer »
elden advokatfirma

Extinction Rebellion aktivist frifunnet i Høyesterett

Høyestrett har enstemmig frifunnet en klimaaktivist som ble bøtelagt for å ikke ha fjernet seg fra Regjeringskvartalet. – Nå får vi håpe myndighetene lærer noe av dette og viktigheten av fredelig sivil... Les mer »
energi strøm

LESERINNLEGG: Er subsidiert vindkraft virkelig fremtiden for Norge?

Et nylig leserbrev: «Ny kraft har alltid vært kontroversielt» fra Steffen Syvertsen og Arvid Moss, ivrer for flere subsidierte vindmøller på land for nå såkalte nasjonale klimamål. Av: Reinert Skadsem, Norgesdemokratene. Jeg... Les mer »
bildekk

Jobber sammen for å løse dekkbransjens bærekraftutfordringer

Dekkprodusenten Continental har ambisiøse bærekraftmål, men vet også at noen utfordringer kun kan løses i fellesskap. Derfor går Continental nå inn i styret i fellesprosjektet Tyre Industry Project, hvor dekkindustrien jobber for... Les mer »
hes

Halvdan Sivertsen ute med låta «Don Quijote»

I disse dager er Halvdan Sivertsen kinoaktuell over hele landet med filmen “Halvdan førr evig” – et humoristisk og dypt portrett av artisten og mennesket Halvdan Sivertsen. I samme film hører vi... Les mer »