Kulturdirektoratet kartlegger kulturlivets arbeid med klima og miljø

kino

Hvordan arbeider det norske kulturlivet for å nå klimamålene? På vegne av Kulturdirektoratet sender Verian nå ut en undersøkelse til flere hundre av landets kunst- og kulturaktører.

Norge har sluttet seg til FNs Agenda 2030 og de 17 bærekraftsmålene. Innen år 2030 skal vi redusere våre CO2-utslipp med 50 %, og fra 2050 er målet nullutslipp. Klima- og miljømessig bærekraft er et prioritert område, og Regjeringens politikk på dette området bygger på at alle samfunnssektorer bidrar.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

600 kulturaktører over hele landet har nå mottatt invitasjon til å svare på undersøkelsen per e-post. Rapporten basert på arbeidet er planlagt å være ferdig innen utgangen av første kvartal 2024.

Kartleggingen henvender seg til virksomheter som mottar støtte over Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett. Dette inkluderer både aktører som får midler direkte over nasjonalbudsjettet og som mottar støtte gjennom organene Kulturrådet og Fond for lyd og bilde.

Les også:  Betydelige helseplager blant beboere nær vindpark

– Undersøkelsen vil gi oss viktig innsikt for at vi skal kunne utvikle bedre tjenester og et mer treffsikkert virkemiddelapparat for grønn omstilling. Vi vet at en del kulturaktører allerede er kommet godt i gang med omstillingen, men vi vet også at det er stor variasjon i sektoren, både når det gjelder kompetanse og ressurser til å jobbe med klima- og miljøtiltak, sier Nina Kulås, Avdelingsdirektør for innovasjon og partnerskap i Kulturdirektoratet.

Les også:  MUSIKK: Richard Hawley slipper låta "Two For His Heels"

–Vi ønsker å ta rede på hva aktørene gjør i dag, hva som er «hemmere» og «fremmere», og hvordan vi best kan bistå feltet videre i omstillingen til et lavutslippssamfunn, sier Nina Kulås.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.