Går sammen om forskning på samehets mot reindriftsungdom

rein vinter

Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gått sammen om forskning på hvordan unge i reindrifta opplever rasisme og netthets. Sámi allaskuvla/Samisk høgskole har fått i oppdrag å gjennomføre forskninga etter en anbudsrunde.  

– Denne forskninga er lansert som et tiltak i Sametingets handlingsplan mot samehets, og jeg er fornøyd med at vi nå kommer i gang. Vi vet at samehets går ut over de unge i reindrifta, men vi trenger å vite mer om hvordan rasismen uttrykker seg og hvordan den påvirker de unge, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR). 

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Sámi allaskuvla har fått i oppdrag å gjennomføre forskninga innen ett år, og har fått bevilget 2 250 000 kroner til arbeidet. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sametinget finansierer prosjektet sammen.

– Jeg er fornøyd med samarbeidet vi har med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Målet vi har sammen er å øke kunnskap om den rasismen som svært mange unge i reindrifta opplever i deres hverdag, sånn at vi kan gi reindriftsungdom best mulig bistand og hjelp når de opplever rasisme, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Forskningen skal dekke hele det geografiske området for det samiske reindriftsområdet i Norge. 

Dette skal det forskes på:

  • Hvordan unge med tilknytning til reindrifta håndterer erfaringer med rasisme
  • Hvilke samfunnsmessige forhold og endringer påvirker opplevd rasisme blant de unge
  • Kartlegge hvordan unge reindriftsutøvere har det på skolen eller når de deltar i fritidsaktiviteter. Det skal også kartlegges hvilke holdninger som rår blant de som tilbyr offentlige tjenester
  • Kartlegge hvem eller hvilke grupper som trakasserer og driver med hets mot de unge som er tilknyttet reindrifta
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.