sametinget

LESERINNLEGG: For barnets skyld må det offentlige vite at barnet er samisk

Når et samisk barn kommer inn til avhør hos politiet, vet ikke politiet om barnets etnisitet dette med mindre de kan gjette seg frem til det gjennom å se på navn eller... Les mer »
rein same

Utlysning av tilskudd for samisk kultur 2023 i Hamarøy

Det kan nå søkes tilskudd til samiske kulturminner og kulturmiljøer, og samisk fartøyvern, opplyser Hamarøy kommune. Tilskuddene gjelder for 2023, tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene som får tilskudd i 2023 må ferdigstilles innen 2025. Søknadsfrist 1.... Les mer »
nfk

Ny veileder i konsultasjoner om samiske interesser i Nordland

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en egen veileder for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen er ikke rettslig bindene, men skal fungere som et praktisk hjelpemiddel, opplyser Nordland fylkeskommune. For kommuner og fylkeskommuner er... Les mer »
energi strøm

Motvind Norge arrangerer åpent folkemøte i Bodø

I forbindelse med kraftkonferansen i Bodø tirsdag 6. september arrangerer Motvind Norge i samarbeid med Motvind Salten et åpent folkemøte på Folkets Hus i Bodø samme dag fra kl. 15.30, ifølge Motvind... Les mer »
læring lærer klasse

Sametingsrådet bevilget 15,8 millioner til samiske læremidler

Sametingsrådet har bevilget den andre delen av tilskudd til læremiddelproduksjon og har bevilget 15 806 790 millioner kroner til samisk læremiddelutvikling. Det ble i denne omgang gitt støtte til læremidler i disse... Les mer »
rein same

Nedslående tall om nordmenns holdninger til samer i Nord-Norge

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har i dag offentliggjort en rapport om nordmenns holdninger til samer og nasjonale minoriteter. Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) mener at funnene fra holdningsundersøkelsen er nedslående.  –... Les mer »
læring lærer klasse

Sametinget bevilger 14 millioner til nye læremidler

Sametinget har tildelt kr 14 366 000 støtte til ulike læremiddelprosjekter. Prosjektene er innenfor prioriterte fag, som læremidler til samisk, på nord-, lule- og sørsamisk, og særskilte tilrettelagte læremidler. I år har Sametinget mottatt... Les mer »
nfk

Senterpartiet i Nordland fremmer uttalelse om pitesamisk og umesamisk

Senterpartiet på fylkestinget i Nordland ønsker å sidestille de samiske språkene pitesamisk og umesamisk med andre samiske språk i Norge. –  Vi må sørge for å ivareta det pite- og umesamiske språkområdet i... Les mer »
nornickel

Urbefolkning i Russland bestemmer sin egen fremtid

Urfolk og industriarbeidere har sameksistert i en liten bygd på Taimyr-halvøya siden 1970-tallet, etter ny lov skal det settes opp en sanitær vernesone rundt industrianlegg. Det russiske gruveselskapet Nornickel startet en FN-designet... Les mer »
rein vinter

Samenes nasjonaldag feires med bidos: Visste du dette om viddas eksklusive råvare?

Førstkommende søndag 6. februar feirer vi samenes nasjonaldag for 29. år på rad. Nasjonaldagen feires både i Norge, Finland, Sverige og Russland, og mange spiser den tradisjonsrike festmaten bidos, der reinsdyrkjøtt er... Les mer »