sametinget

Arctic Lavvo AS får støtte til internasjonal markedsføring

Sametingsrådet har bevilget 231 000 kroner i støtte til Arctic Lavvo AS i Kautokeino. Lavvoprodusenten ønsker å åpne nettbutikker både for Sverige og Finland, hvor kunder kan handle i lokalt språk og lokal... Les mer »
kirken

Bli med i det samiske kirkedemokratiet!

Er du opptatt av verdispørsmål, interessert i kirkelige spørsmål og urfolksarbeid i kirkelig sammenheng? Gjennom det samiske kirkedemokratiet kan du være med å påvirke samiske saker i Den norske kirke! – En... Les mer »
rein vinter

Går sammen om forskning på samehets mot reindriftsungdom

Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gått sammen om forskning på hvordan unge i reindrifta opplever rasisme og netthets. Sámi allaskuvla/Samisk høgskole har fått i oppdrag å gjennomføre forskninga etter en... Les mer »
læring lærer klasse

Sametingsrådet bevilget 15,8 millioner til samiske læremidler

Sametingsrådet har bevilget den andre delen av tilskudd til læremiddelproduksjon og har bevilget 15 806 790 millioner kroner til samisk læremiddelutvikling. Det ble i denne omgang gitt støtte til læremidler i disse... Les mer »
samerådet

Samerådet flytter kulturmidlenes årlige søknadsfrist til høsten

Samerådets kulturutvalg har besluttet å flytte den årlige søknadsfristen for kulturmidlene til høsten for å gi bedre forutseninger til sine søkere. Søknadsfrist for Samerådets kulturmidler for 2019 er 27. August 2018. –... Les mer »
sami utsi

Samerådet fornyer Sámi Duodji-merket

Samerådet arbeider med fornying av Sámi Duodji-merket. Målet med arbeidet er bedre beskyttelse og merkevarebygging av duodji og samiskprodusert design. Sámi Duodji-merket ble opprettet av Samerådet på 80-tallet som et varemerke for... Les mer »