rein vinter

Går sammen om forskning på samehets mot reindriftsungdom

Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gått sammen om forskning på hvordan unge i reindrifta opplever rasisme og netthets. Sámi allaskuvla/Samisk høgskole har fått i oppdrag å gjennomføre forskninga etter en... Les mer »
rein vinter

LESERINNLEGG: Krisen i reindrifta er en nasjonal helsekatastrofe

Det er i ferd med å utspille seg en helsekatastrofe i reindrifta. Is-låste vinterbeiter forårsaket av klimaendringene gjør at reineiere denne våren arbeider døgnet rundt med fôring og gjeting av flokkene –... Les mer »
rein vinter

Prosjekt for å fremme god helse hos rein

Det skal gjennomføres et nasjonalt prosjekt for å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd hos tamrein. Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) ble enige om å iverksette prosjektet «En nasjonal... Les mer »
nornickel

Urbefolkning i Russland bestemmer sin egen fremtid

Urfolk og industriarbeidere har sameksistert i en liten bygd på Taimyr-halvøya siden 1970-tallet, etter ny lov skal det settes opp en sanitær vernesone rundt industrianlegg. Det russiske gruveselskapet Nornickel startet en FN-designet... Les mer »
rein vinter

Sandra Borch til Nordland og Finnmark

Neste uke drar landbruks- og matministeren til Nordland for å møte reindriftsutøvere som står midt i en omfattende beitekrise. Senere i vinter drar hun til Finnmark. I november og desember kom de... Les mer »
rein vinter

Samenes nasjonaldag feires med bidos: Visste du dette om viddas eksklusive råvare?

Førstkommende søndag 6. februar feirer vi samenes nasjonaldag for 29. år på rad. Nasjonaldagen feires både i Norge, Finland, Sverige og Russland, og mange spiser den tradisjonsrike festmaten bidos, der reinsdyrkjøtt er... Les mer »
rein vinter

Vanskelige beiteforhold for rein i Nordland

På grunn av skiftende værforhold første del av vinteren, er det nå svært vanskelige beiteforhold for rein flere steder i Nordland. Statsforvalteren ber folk som er på ute på tur vise hensyn... Les mer »
nina

Ny forskning: Slaktevekt henger sammen med reintetthet

Antall rein som lever i et område har mye å si for størrelsen dyrene oppnår. Det bekrefter en ny vitenskapelig studie, som dermed tar livet av myten om at sammenhengen mellom reintetthet... Les mer »
rein vinter

Grønt lys til 75 vindmøller midt i flytteveien til flere tusen rein i Vefsn

NVE ga idag grønt lys for bygging av hele 75 vindmøller i Vefsn i Nordland, og byggingen kan starte rett over nyttår. For reindriftsnæringa kan det bety kroken på døra, opplyser NRK.... Les mer »
rein

Norges Jeger- og Fiskerforbund vil beskytte villreinen

Villreinen i Norge sliter. Presset på arealer i fjellet er stort, og reinsdyra er blant de arter som påvirkes negativt av denne utviklingen. Nå vil Norges Jeger- og Fiskerforbund skjerpe innsatsen som... Les mer »