Urbefolkning i Russland bestemmer sin egen fremtid

nornickel

Urfolk og industriarbeidere har sameksistert i en liten bygd på Taimyr-halvøya siden 1970-tallet, etter ny lov skal det settes opp en sanitær vernesone rundt industrianlegg.

Det russiske gruveselskapet Nornickel startet en FN-designet FPIC-prosedyre for å løse problemet, FPIC forutsetter fritt, forutgående og informert samtykke fra urfolk.

Urfolk ble enige om å forhandle om flytting, og tredje runde med konsultasjoner er planlagt i begynnelsen av mars.

Bosetningen Tukhard ligger på Russlands Taimyr-halvøy ved bredden av Bolshaya Kheta-elven, som renner ut i Yenisei-elven 30 kilometer fra landsbyen. I løpet av den korte sommeren kan elven brukes til å komme til Tukhard. Om vinteren, som begynner i september og vanligvis varer i ni måneder, kan den bare nås med helikoptre, som frakter skiftarbeidere.

Den første masseankomsten av folk fra fastlandet startet i 1968, da gassindustriarbeidere kom hit for å bygge gassrørledningen Messoyakha-Dudinka-Norilsk. Først ble det bygget lager, deretter ble de første bygningene for skiftarbeidere plassert ved siden av dem.

Bosetningen fikk navnet Tukhard. Oversatt fra Nenets, lokalt urfolksspråk, betyr «tu» brann, og «harad» betyr hus, landsby. Det vil si at Tukhard er et «sted der ild bor». Tukhard har hatt reindrift i århundrer.

Over tid begynte bygda å vokse, og folk begynte å slå seg ned her. På 1970-tallet bygde gassrørledningens operatør Norilskgazprom et bakeri, butikker og et kjelehus. Husene var koblet til strøm og vann. Det ble bygget sovesaler for arbeiderne, etterfulgt av en klubb, en kantine, et sykehus og en barneskole. Tidligere var det bygget en helikopterplass og en rullebane for småfly, slik at fastlandet er nærmere og mer tilgjengelig.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Reindriftsutøvere begynte å besøke Tukhard for mat, helsetjenester og andre behov. Noen av dem ble til slutt i landsbyen. Her bor det nå ca. 300 mennesker, enda flere er registrert i omegn. De fleste av dem er nenettene, som har status som urfolk med lite antall i Russland. Som tidligere driver de med tradisjonell reindrift og fiske. Fiske er hovedbeskjeftigelsen for de som bor fast i bygda, mens de som besøker bygda på korte turer hovedsakelig er reindriftsutøvere som bor på tundraen.

Tukhard sitter innenfor den fremtidige sanitære beskyttelsessonen til industrianleggene der permanent bosetting er forbudt i henhold til den nylig endrede loven. De nøyaktige grensene for sanitærsonen er ennå ikke definert.

– Siden sovjettiden har innbyggerne i Tukhard og lokale gassarbeidere sameksistert på dette stedet, og levekårene til de lokale urbefolkningen har lenge vært langt fra ideelle. Selv om dette er deres territorium og deres forfedres land, er det bygningene de bor i ble bygget uten plan og der industrifasilitetene til Nornickel og Norilsktransgaz er lokalisert, forklarer Alexey Tsykarev, nestleder i FNs forum for urfolksspørsmål.

Russisk lov sørger for konsultasjon med urfolk om flytting, men den «gyldne standarden» for å løse slike spørsmål er fastsatt av FNs erklæring om urfolks rettigheter, som sier at ingen flytting skal finne sted uten den frie, forutgående og informerte samtykke (FPIC) fra urbefolkningen, oppnådd som en del av deres vanlige prosedyrer.

Les også:  Skiskyting: Dommen mot Anders Besseberg anket å stedet

På grunn av dette har Nornickel besluttet å starte forhandlingsprosedyren basert på FPIC-prinsippet. Russisk lov krever ikke dette, men selskapet bestemte at denne gesten av goodwill var både rettferdig og bra for sitt rykte. De internasjonale standardene understreker statens rolle i FPIC, men det finnes eksempler i verden når selskaper engasjerer seg i FPIC på egenhånd.

– Bosettings- og utviklingsplanen for Tukhard i Taimyr er en unik sak – den første i russisk Arktis da selskapet bestemte seg for å anvende internasjonale standarder og FPIC-prinsippet, selv om den nasjonale lovgivningen ikke krever det, sier Tsykarev.

Det kan utløse lignende praksis fra privat sektor ellers.

I oktober 2021 ble det rapportert at FPIC-prosedyren hadde startet.

Under den første konsultasjonsrunden foreslo Russlands metall- og gruvekonsern Nornickel, eieren av gassrørledningen, flere alternativer for Tukhards gjenbosetting, inkludert flytting til nye hjem i en nybygd Tukhard bare 1,5 kilometer unna den gamle boligen. Folk har også en mulighet til å flytte til nye leiligheter i Dudinka eller andre Taimyr-bosetninger. Dersom landsbybeboerne blir enige om å flytte, vil Nornickel foreslå arkitektoniske løsninger for de nye boligene, mens beboerne vil komme med forslag til infrastrukturen de trenger for å bo komfortabelt. Selskapet planlegger å fullføre byggingen av den nye bosetningens infrastruktur, boliger eller kjøp av nye leiligheter i 2026, hvis urbefolkningen gir sitt informerte samtykke.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

På samlingen innenfor rammen av den andre konsultasjonsrunden, deltok 78 Tukhard-beboere og lokale tundrareingjetere, samt Nornickel-representanter og internasjonale eksperter og advokater spesialisert på urfolks rettigheter, bestemte landsbyboerne seg for å delta i forhandlinger basert på på FPIC-prinsippet. Uavhengig, i henhold til sine egne prosedyrer, valgte urbefolkningen syv Tukhard-innbyggere til å danne et råd med representanter.

Rådet inkluderer både personer som planlegger å flytte og de som ønsker å bli. Reindriftsutøvere, som er registrert i Tukhard, men ikke er bosatt der da de bor fast på tundra, er også representert i rådet.

– Det er viktig at det er vi, Tukhards innbyggere i Nenets-folket, som bestemmer vår egen fremtid. Ikke parlamentarikere i høytstående embeter, ikke tjenestemenn fra ulike foreninger, men vi, vanlige mennesker. Jeg liker denne tilnærmingen, sa Nikita Yamkin, bosatt i Tukhard, som også er medlem av representantskapet.

I begynnelsen av mars vil det være tredje runde med konsultasjoner, der urbefolkningen i Tukhard vil si om de går med på flytteprogrammet foreslått av Nornickel, og, hvis det er positivt, på hvilke betingelser.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.