fn

LESERINNLEGG: Et mareritt er over

I to år har den norske FN-delegasjonen hatt ansvar for å fremme Norges interesser i Sikkerhetsrådet som er FN-organisasjonens «politbyrå.»    Av: dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme. Oppdraget har vært... Les mer »
israel

LESERINNLEGG: Endringen av Norges Midtøsten-politikk

I mer enn 40 år har Norge i FN med sin stemme deltatt i en politisk kampanje som helt fra begynnelsen tok sikte på å påføre den jødiske staten Israel et politisk banesår.... Les mer »
jeriko

LESERINNLEGG: Spørsmålet om Palestina

Den 30. november, nesten på dagen 75 år etter at FNs Hovedforsamling med knapt flertall vedtok et forslag om å dele det palestinske mandatområdet som var avsatt til en jødisk nasjonalstat i en jødisk... Les mer »
israel

LESERINNLEGG: Norsk bistand til islamsk terror

I mer enn et år har norske myndigheter vært informert om at bistandsmidler som er bevilget til frivillige organisasjoner for humanitære formål videreformidles til personer som er tilknyttet terrororganisasjoner. Av: dr. Michal Rachel Suissa, leder... Les mer »
sidsel wold

LESERINNLEGG: Er det Israel som er et galehus?

NRKs kommentarer til parlamentsvalget i Israel var en rystende avsløring av statskanalens aversjon mot jødene. Den 2. november lot statskanalen Sidsel Wold i nyhetssendingene gjennom hele dagen uimotsagt få rakke ned på den jødiske staten og... Les mer »
Regnskap Norge

Ny eierskapsmelding: Staten presser rapportering fra små bedrifter

Statens nye eierpolitikk påvirker også små og mellomstore virksomheter. – Den nye eierskapsmeldingen aktualiserer behovet for bærekraftsrapportering blant store foretak – og dermed også fra små og mellomstore bedrifter, som inngår i verdikjedene... Les mer »
israel

LESERINNLEGG: Vestens politikk en farlig usikkerhetsfaktor i Midtøsten

I mer enn 70 år har Israel kunnet støtte seg på vestlige lands relativt stabile politiske, økonomiske og militære stilling i en urolig og konfliktfylt verden. Av: dr. Michal Rachel Suissa, leder... Les mer »
avis media

LESERINNLEGG: Er det Israel eller Norge som er en apartheidstat?

I den gamle Høyre-avisen Aftenposten som etter sitt innhold nå har plassert seg langt ute på den politiske venstresiden, blir vi belært om apartheid. Det er fire representanter for SV, Norsk Folkehjelp og LO... Les mer »
voldtekt vold kvinner

Nye tall: Hver tredje kvinne har opplevd fysisk eller seksuell vold

Ifølge en studie utført for Spotlight Initiative, et globalt initiativ fra FN, har 1 av 3 kvinner på 15 år og eldre opplevd fysisk eller seksuell vold. Studien viser også at problemet... Les mer »
fn new york

LESERINNLEGG: Norges interesser

På Utenriksdepartementets hjemmeside på Internett kan vi innledningsvis lese at departementets oppgave er «å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi,... Les mer »