Funksjonshemmede: Norges største menneskerettighets-brudd må stoppes!

uloba

Hver dag brytes menneskerettighetene til mange titusen funksjonshemmede på det groveste. I årets «Stolthetsparade» sa funksjonshemmede at nok er nok.

For 15. år på rad markerte funksjonshemmede lørdag at Norge må innfri funksjonshemmedes rettigheter. Blant de som var med var Katelyn Garbin, kjent fra NRK-serien Cammo.

– Jeg aksepterer ikke å bli diskriminert lenger, sier hun.

Likestillingsombudet Bjørn Erik Thon forteller at Norge er i brudd med FN konvensjonen for funksjonshemmede – blant annet fordi Norge velger å umyndiggjøre folk som Katelyn gjennom vergemålsloven.

– Funksjonshemmede har også rett til å bestemme over egne liv, men vergemålsordningen sikrer ikke selvbestemmelse. Det er en av de største menneskerettighetsutfordringene i Norge, sier Thon.

I forkant av paraden lovet statsminister Jonas Gahr Støre at FN konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD) skal gjelde som norsk lov. Det vil ifølge funksjonshemmedes organisasjoner gi store endringer i assistansen de har rett på og muligheter for å bestemme selv i eget liv.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Idag er assistanseordningen BPA en del av helselovverket, og assistansen forvaltes av kommunene. To regjeringsoppnevnte utvalg, NOU 2021:11 og 2023:13, har vist at ordningen i dag ikke fungerer som en likestillingsordning. Begge utvalgene konkluderte også med staten må overta ansvaret for ordningen.

– På tross av at det er solid dokumentert at BPA koster mindre enn andre tjenester, kutter kommunene i assistansen funksjonshemmede har rett på, sier generalsekretær i Uloba Vibeke Marøy Melstrøm. Det er nå 1,5 år siden hun var med å levere utredningen til statsråd Kjerkol.

– Det statsministeren nå sier må bety at de er nødt til å endre vår assistanseordning, få den ut av helselovverket og flytte forvaltningen til staten, sier hun.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Likestillingsombudet Bjørn Erik Thon viser til at FN konvensjonen vil kreve endringer også i en rekke andre lovverk.

– Vi har store forventninger til utvalget som skal vurdere hvordan konvensjonen skal tas inn i det norske lovverket. Vi vil også skrive en egen rapport der vi både vurderer hvilke endringer i norsk lov som er nødvendig for ikke å bryte menneskerettighetene, og hvilke andre endringer som bør vedtas for at funksjonshemmede skal leve et verdig liv, forteller han.

Bak paragrafene finnes mennesker. Blant de mange som i dag marsjerte er Sebastian. Assistansen han får er begrenset, og kommunen har derfor sagt at han ikke får gå på do om natta. Katelyn fra Cammo-serioen er nygift, men blir nektet å bo sammen med kona si. Svein Andre, kjent som Detektiv Downs, marsjerte også lørdag.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Jeg er en voksen mann, men må ha med meg mora mi overalt, forteller han.

– Funksjonshemmede oppfattes altfor ofte som pasienter som skal tas vare på og pleies. Vi som går i tog i dag, krever det samme som FN konvensjonen – en grunnleggende endring i oppfatningen av hva som skal være styrende for våre liv. Vi skal ha rett til å bestemme selv, styre eget liv og kunne delta på like måte som andre i utdanning og arbeid, sier Uloba-lederen Melstrøm.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.