Vy 2022: Passasjervekst gir et positivt resultat

vy

– Etter to pandemi-år med betydelig inntektsbortfall og store tap, har endelig passasjerene kommet tilbake til tog og buss, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad.

– Passasjervekt, egne kostnadstiltak og reforhandlede togavtaler gir oss et positivt resultat for året som helhet, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad.

Resultatet etter skatt for 2022 ble 133 millioner kroner. Tilsvarende resultat i 2021 og 2020 var henholdsvis -1026 og -858 millioner kroner. 

Mens passasjerveksten har styrket resultatet, har økte priser på viktige innsatsfaktorer som elektrisitet og drivstoff, trukket det ned. Vy har derfor igangsatt flere tiltak for å forbedre kundetilbudet og lønnsomhet.

Reiseaktiviteten har i løpet av høsten lagt seg på et nivå som er noe under det vi hadde i normalåret 2019, og for året som helhet er antall reiser ned 12 prosent i buss og 16 prosent i tog i Norge.

Les også:  Nord-Norgebanen - Et fylkesting med hua i handa

– Når kundene endrer reisevaner, må også vi endre oss. Vi tilpasser derfor hele tiden ekspressbusstilbudet til etterspørselen, og har for togreisende på Østlandet lansert Smartpris, en ny, populær billettype som passer bedre enn månedskort for de som reiser ofte, men ikke hver dag, sier Bakstad.

– De langsiktige togavtalene som ble inngåttfør pandemien, var basert på andre reisetall enn det vi har sett de siste årene og fremdeles opplever. I 2022 fikk Vy derfor reforhandlet en togavtale i Norge og flere  i Sverige, slik at de ble bedre tilpasset et endret reisemønster, sier Bakstad.

Les også:  Viktig for norsk sjømatnæring å være synlig i Kina

Etterspørsel etter transport av gods på jernbane er i positiv utvikling og har bidratt til økte volumer. Produksjonsutfordringer på grunn av blant annet krevende vinterforhold, feil på infrastruktur og ombygging på Alnabru har likevel begrenset volumveksten i CargoNet.

– Til tross for økt etterspørsel, har dessverre resultatet blitt svekket på grunn av disse utfordringene. For å forbedre lønnsomheten satser vi på nye kundeløsninger og egne forbedringstiltak, i tillegg til investeringer i nye lokomotiver og vogner, forklarer Bakstad.

Les også:  Prioriterer Tosenveien mellom Brønnøysund og Grane

Bedre og forutsigbare rammebetingelser, herunder videreføring av miljøstøtteordningen, er svært viktig for langsiktig lønnsomhet i godstransport på jernbane.

Innenfor reiseliv har vi tilpasset tilbudet og markedsføringen til norske turister, samtidig som de internasjonale turister har kommet gradvis tilbake. Vy samarbeider med lokale reiselivsaktører for å få flere turister over på bærekraftige transportmidler, blant annet ved å utvikle attraktive reiselivskonsepter og -pakker basert på tog, buss og båt. 

– Gjennom satsingen på bærekraftig reiseliv vil Vy bidra til å styrke det lokale reiselivet og øke turistvolumene i det vakre landet vårt, avslutter Bakstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.