Etablerer seg i Mosjøen med deltidsstudiet «Reiseliv og opplevelser»

skole universitet

– Vi er veldig fornøyde med å få på plass studietilbudet med Mosjøen videregående skole som samlingssted fra høsten, sier avdelingsleder Unni Myklevoll ved Nordland fagskole.

Studiet, som vil være samlings- og nettbasert, vil fra høsten ha studentgrupper i både Svolvær, Narvik, Mosjøen og Stjørdal. Undervisningen vil ha korte samlinger på 3-5 dager på studiestedene, mens det øvrige læringsarbeidet vil være organisert på nett. Studiet består av 6 emner over 2 år og lar seg fint kombinere med jobb – med integrerte praksisperioder på 2-3 uker i hvert enkelt emne.

Fagskole er et praktisk rettet alternativ til akademisk utdanning og kvalifiserer til studiepoeng – på lik linje med universitet og høyskole. Fagskolens egenart (høyere yrkesfaglig utdanning) er at studier etableres der behovene er.

Studiet i Mosjøen passer for kandidater som:

  • Vil bli bedre kjent med reiseliv- og opplevelsesnæringene, bygge nettverk og få relevant arbeidserfaring eller omskolere deg
  • Allerede jobber innenfor reiselivet, men ønsker videreutdanning, faglig påfyll og å bruke mer tid på forsømte prosjekter
  • Har en bedriftsidé og har lyst til å starte din egen bedrift eller utvikle nye opplevelsesprodukter
  • Vil bli et mer kompetent vertskap som gir dine gjester minneverdige kvalitetsopplevelser.
  • De som allerede er ansatt i andre næringer som f.eks. handelsnæringer, offentlig tjenesteyting eller næringsutvikling, og er interessert i å bli bedre kjent med reiselivet, bærekraftig destinasjonsutvikling og spennende opplevelsesprodukter.Studietilbudet er praktisk rettet og kan kombineres med jobb.
Les også:  Bodøværinger får mest kaffe for pengene i Nordland

Studiet gir 60 studiepoeng og studentene vil, ved fullført og bestått studium, oppnå en fagskolegrad innenfor opplevelsesbasert reiseliv.

– Nå trenger vi hjelp til å få rekruttert kandidater til dette unike tilbudet – vi trenger hjelp fra både reiselivet, destinasjonsselskaper og lokalsamfunnene på Helgeland for å nå ut med tilbudet og spre informasjon til potensielle studenter og samarbeidspartnere. Vi oppfordrer alle til å ta i et tak og sørge for at dette blir en suksess for Mosjøen og Helgeland, sier Myklevoll.

Les også:  Ønsker fortgang i konsesjonssak i Bodø

– Det skjer veldig mye spennende reiseliv- og opplevelsesutvikling i Mosjøen spesielt og Helgeland generelt – både bedrifts- og destinasjonsutviklingsarbeid, sier Myklevoll. Mosjøen videregående skole har  opprettet et eget kompetansesenter for mat og jobber allerede godt opp mot andre mat- og reiselivsaktører i regionen. Siden reiselivs- og opplevelsesnæringene er gode verktøy for lokalsamfunnsutvikling og åpner opp for nye muligheter for verdiskaping og merverdiskaping i kommunene, vil et slikt høyere yrkesfaglig studietilbud åpne nye, attraktive karriereveier for unge som vil inn i næringene. Det vil også bidra til å videreutvikle de aktørene som allerede jobber innen næringene. Nordland fagskole sitt eksisterende studietilbud i Mosjøen – Bærekraftige matopplevelser – vil sammen med Reiseliv og opplevelser, gi Mosjøen og Helgeland tidsriktige og fremtidsrettede utdanningstilbud innen ei næring hvor det forventes en sysselsettingsvekst på 17000 årsverk fram mot  2030 og en verdiskapingsvekst på 45 milliarder i årene som kommer, sier Myklevoll.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

– Kvalitet på reiselivs- og opplevelsesprodukter, som utløser større betalingsvilje i markedet, og som igjen gir større verdiskaping til lokalsamfunnene, vil i fremtiden være suksessmåleren på bærekraftig destinasjons- og lokalsamfunnsutvikling. Det går rett inn i den nye nasjonale reiselivsstrategien inn mot 2030, sier Unni Myklevoll. 

Den nasjonale reiselivsstrategien, som kom i fjor definerer følgende mål for 2030:

  • Innbygger- og lokalsamfunnstilfredshet
  • Gjestetilfredshet for prioriterte målgrupper
  • Ringvirkninger og overrislingseffekter
  • Verdiskaping (lønnsomhet og arbeidsplasser)
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.