Revidert budsjett: – Kommunene må følge opp kompetansebehovet

Juristforbundet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke kommuneøkonomien med opptil 2,3 milliarder kroner. Det støtter Juristforbundet – Kommune. Men skal innbyggerne få bedre rettssikkerhet og kvalitet på tjenestetilbudet, må kommunene bruke disse midlene til å styrke den interne kompetansen.

Regjeringen hevder å være opptatt av at folk i bygd og by skal ha et godt tjenestetilbud der de bor. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett styrkes derfor kommuneøkonomien med mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner.

Mangler juridisk kompetanse
Juristforbundet – Kommune ønsker en styrking av kommuneøkonomien velkommen, sier leder Benedicte Gram-Knutsen.

Les også:  Vedum med varme ord om Senterparti-veteranen Anne Enger Lahnsten

– Vi håper dette fører til at kommunene ser behovet for relevant intern kompetanse. For skal kommunene kunne gi innbyggerne gode tjenester innenfor viktige lovpålagte områder som skole, oppvekst, helse og omsorg, og ikke minst barnevern, fordrer det at kommunen har jurister i sin forvaltning, sier Gram-Knutsen.

I Juristforbundets kommuneundersøkelse (Rambøll 2020) fremgår det at av kommuner som faktisk har ansatte jurister, har bare 4 prosent prioritert skole og oppvekst. Barnevern er heller ikke et fagfelt kommunene har funnet viktig nok til å få sikret lovmessig virksomhet. Kun 6 prosent av landets kommuner har sett behovet for juridisk kompetanse innen dette fagfeltet.

Les også:  LESERINNLEGG: Det siste Norge trenger er en ny EU-debatt

Bedre økonomi er ikke nok
Juristforbundet – Kommune støtter at regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett retter fokus mot kvaliteten i tjenesteapparatet til små og store kommuner. Gram-Knutsen vil likevel påpeke at en styrking av kommuneøkonomien ikke nødvendigvis betyr styrking av innbyggernes rettssikkerhet.

– Det er dessverre slik at kvaliteten i tjenesteapparatet ikke automatisk blir bedre av større økonomiske rammer. Skal man sikre innbyggerne riktige og bedre tjenester, forutsetter dette en profesjonell kommune med riktig kompetanse i alle ledd av forvaltningen, sier lederen av Juristforbundet – Kommune.

Les også:  LESERINNLEGG: Stans nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien

– Hvem tolker lovverket og driver rettsanvendelse i en kommune uten jurister? Hvordan kan innbyggerne ha tillit til at kommunen følger loven og at deres rettsikkerhet ivaretas, hvis det ikke finnes juridisk kompetanse i kommunen der de bor?, spør Gram-Knutsen.

Juristforbundet – Kommune oppfordrer landets mange kommuner å investere i økt juridisk kompetanse. En styrket og profesjonell forvaltning er en viktig faktor for å øke kvalitet i de lovpålagte tjenestene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.