Gratis ferje på mange strekninger i Nordland: Sjekk listen

ferge

Nå blir det gratis å ta ferje på mange strekninger i Nordland. Både for kjøretøy og passasjerer.

– Føringene kommer fra sentrale myndigheter, og kompenserer oss for alle strekninger som har færre enn hundre tusen passasjerer årlig. 15 ferjestrekninger blir gratis fra 1. juli, forklarer seksjonsleder Tone Øverli.

Passasjertallene som brukes er fra 2019, altså før pandemien, og er derfor regnet å gi et riktig bilde av trafikken.

– I Nordland er det per i dag 15 strekninger som vil få gratis ferge. Også de øyene i flerkantsamband som har færre enn 100 000 passasjerer, fastslår Øverli.

I tillegg jobber fylkesrådet tett opp mot regjeringen for å gjøre vilkårene for å leve og drive næring langs nordlandskysten enda bedre. Målet er at også ferjestrekninger til øyer uten andre vegforbindelser til fastlandet, på sikt skal gjøres gratis.

Les også:  LESERINNLEGG: Et havbruksfiendtlig fylkesråd i Nordland

– I denne omgang har man funnet rom for å gjøre strekningene med under 100 000 passasjerer gratis. Og så jobbes det videre med å få gjort også de andre strekningen gratis. Det handler om å gi vilkår for å ta hele Nordland i bruk, og altså om å skape gode rammer for å bo og drive næring i distriktene og på øyene, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Foreløpig er gratis ferjer en del av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Dette må formelt vedtas av Stortinget. I tillegg må det samme vedtaket gjøres av Nordland fylkesting, der man slår fast hvilke ferjesamband som skal være gratis.

Les også:  - På tide med et sporskifte i transportdebatten

I Nordland er det flere avklaringer som må gjøres, blant annet to strekninger som er klassifisert som hurtigbåtsamband, men som betjenes av ferjer, og som derfor statistisk ikke ligger inne i oversikten over ferjesamband.

– Ferjene som går mellom Brønnøysund og Sauren, samt mellom Vandve og Solfjellsjøen er ikke fanget opp i regjeringens arbeid, siden de ikke ligger i ferjedatabanken der statistikken over trafikken er samlet. Vi skal selvsagt følge dette opp, og gjøre vurderinger på om disse to ferjestrekningene bør foreslås inn under den samme ordningen med gratis ferje. Og så må fylkestinget til sist ta sine beslutninger, avslutter fylkesråd Monika Sande.

Les også:  Foreslår å flytte restaurant og matfag til Mosjøen i 2023

Disse strekningene blir gratis fra 1. juli:

Horn – Igerøy
Tjøtta – Forvik
Jektvik – Kilboghamn
Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund
Nesna – Nesnaøyene
Svolvær – Skrova – Skutvik
Ørnes – Vassdalsvik – Meløysund – Bolga – Støtt
Sund – Horsdal – Sørarnøy
Nordnesøy – Kilboghamn (Rødyøysambandet)
Igerøy – Tjøtta
Mosjøen – Hundåla
Stokkvågen – Træna
Digermulen – Finnvik
Søvik – Austbø – Brasøy
Sandnessjøen – Løkta

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.