3,9 millioner kroner til festivaler i Nordland

musikk live

Fylkesråd Kirsti Saxi er glad for å kunne gi nær fire millioner kroner i festivalstøtte for 2021.

Jazz, litteratur, film og teater – festivalstøtten favner bredt. Både ulike sjangre og geografisk spredning er viktig når fylkesråd Kirsti Saxi har fordelt støtte til ulike festivaler rundt i Nordland.

– Disse midlene kan være med på å berge denne delen av et kriserammet kulturliv i Nordland, sier Saxi.

Festivalstøtten skal ivareta alle aldersgrupper blant publikum.

– Både Stamsund Teaterfestival, Márkomeannu i Tjelsund og Festspillene Helgeland er gode eksempler på festivaler som gir bredde til festivaler for både barn og voksne, underbygger fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

Les også:  To omkom i trafikken i Nordland i november

Nordland fylkeskommune tildeler festivaltilskudd etter søknad på både ettårig og treårig tilskudd. To festivaler har søkt om ettårig tilskudd for 2021. Syv av festivalene som søkte om treårig tilskudd for perioden 2021-2023 ble ikke innvilget støtte via den treårige festivalordningen og innvilges i stedet ettårig støtte.

– I festivaltilskuddtildelingen, legges det opp til å øke antall festivaler som får støtte fra den ettårige støtten. Dette er for å sikre kulturlivet bredest mulig i en svært vanskelig tid for kulturnæringen, argumenterer fylkesråd Saxi.

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

Samlet søknadssum på festivalene som er vurdert i den ettårige ordningen, er tett på 2,4 millioner kroner. Total søknadssum for festivalstøtte var på nær 8,4 millioner kroner.

– Beløpene er vesentlig høyere enn rammen vi har. Festivalene er en viktig arena for eksponering av ulike kulturuttrykk og er en møteplass for et bredt publikum. Som et regionalpolitisk tiltak i forbindelse med Covid-19-situasjonen ønsker vi derfor å tildele alle søkere noe støtte. Støtten er ment som en anerkjennelse og styrking av kulturbransjen, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

Les også:  Gratis klima- og energirådgivning til innbyggere i Nordland

Dersom aktiviteten blir gjennomført i endret, eller koronatilpasset form, må aktøren informere og få forhåndsgodkjent planene fra Nordland fylkeskommune.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.