Fra krise til jubel – Nofir i Bodø satte nye innsamlingsrekorder i 2020

Arnt E. Pedersen Iris Salten

EU-regler, og ikke korona, holdt på å ta knekken på bodøselskapet Nofir. Likevel klarte de å snu minus til pluss, og resirkulerer som aldri før.

Nofir AS er blant verdens største på innsamling og resirkulering av redskap fra fiskeri- og havbruksnæringa. I 2020 samlet de inn en rekordmengde nøter fra oppdrettsbransjen – det til tross for at de var farlig nær vifta ved inngangen til året.

– Vi har brukt mye tid og energi på å gå lange runder med myndighetene. Det har vært en lang og byråkratisk prosess å igjen få tillatelse til å gjenvinne oppdrettsnøter, fordi kobberimpregneringen som brukes i oppdrettsnæringa har gjort at EU definerer nøtene som farlig avfall, sier daglig leder Øistein Aleksandersen, og legger til:

– Nå I begynnelsen av 2020 fikk vi omsider avsluttet siste runde, og har siden da hatt alle tillatelser på plass og kunne dermed samle inn og gjenvinne for fullt.

Les også:  Savnet mann i Bodø: Politiet ber om tips

Ved utgangen av året var krise snudd til jubel. Den totale mengden innsamlede redskap havnet på 6241 tonn, og av disse var 4600 tonn oppdrettsnøter – det meste Nofir noensinne har samlet inn.

Foruten å drastisk minske mengden marint avfall i havet tilsvarer det i sparte CO2-utslipp ca. 204 000 passasjerreiser – eller 1440 fulle Airbus 319-flygninger – fra Oslo til London.

– Det er helt fantastisk å igjen kunne fokusere på det vi faktisk driver med – og ikke byråkrati og regelverk. At vi da i tillegg kan nå nye rekorder i et år hvor alt så mørkt ut er makeløst. Nå ligger alt til rette for et enda bedre år i 2021.

Les også:  PODCAST: Ny ordfører i Bodø

Også økonomisk har de røde tallene blitt grønne, og Aleksandersen har tro på at fremgangen fortsetter.

– Vi har fortsatt et ønske om tettere samarbeid med enda flere i bransjen. Det hadde kommet oss, næringa og ikke minst miljøet til gode. Selv om vi nådde ny rekord i fjor så har vi enda mer kapasitet, og målet er selvfølgelig å fylle den og samle inn mest mulig.

Også i 2020 var det oppdrettsnøter som utgjorde brorparten av de innsamlede redskapene til Nofir. Aleksandersen og Nofir mener det sier mye om næringa og markedet.

– Målet til Nofir har hele tiden vært å møte den klare etterspørselen fra bransjen om en mer miljøvennlig og økonomisk ordning for avhending av kassert redskap – at vi når nye innsamlingsrekorder sier noe om at dette bare er blitt viktigere, sier Aleksandersen.

Les også:  Lekeplasser i Bodø blir oppgradert

Han mener det er et resultat av en mer miljøbevisst næring, og stadig større krav til bærekraft og fornybarhet.

Ikke minst lønner det seg i økende grad å prioritere løsningene som er til det beste for miljøet. Tradisjonelt har løsningen vært å legge disse materialene på deponi. Men deponi og forbrenning er mindre miljøvennlige avhendingsmetoder, og ikke minst er det kostbart. 

– Vi har en løsning for alle oppdrettsnøter. Det som kan gjenvinnes blir gjenvunnet, og det som ikke lar seg gjenvinne blir til energi. Å resirkulere er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte, spesielt for næringa, som i stor grad lener seg på det fornybare og bærekraftige produktet sjømat er, og som trenger enkle og gode løsninger for avfallshåndtering.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.