Økning i mineralnæringen

nfd

Mineralnæringen i Norge omsatte for 10,8 milliarder kroner i 2018, ifølge ferske tall fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det ble solgt 107 millioner tonn mineralske råstoff, tilsvarende en økning på 3 prosent fra 2017.

– Bergverksnæringen har betydning for sysselsetting og verdiskaping i hele Norge og næringen skaper ringvirkninger som gir økt aktivitet også for andre næringer. Derfor er det positivt at tallene viser en næring med investeringsvekst og fremtidstro, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mineralstatistikken fra Direktoratet for mineralforvaltning viser at virksomheter i drift har gjennomført undersøkelser for 51 millioner kroner i 2018, en økning på 10 millioner. kroner fra 2017. Videre har undersøkelser i områder uten pågående drift steget med hele 80 prosent til 44,4 millioner kroner i 2018.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

– Dette er aktivitet som krever store investeringer og langsiktig arbeid. Det er fint at interessen for leting og undersøkelser etter mineraler har tatt seg opp, sier næringsminister Røe Isaksen.

Utviklingen vitner om optimisme i bransjen, noe som også understøttes av tall fra SSB ved at utførte investeringer, som har vært fallende siden 2013, når har økt med i underkant av 700 millioner kroner i 2018 – en økning på hele 100 prosent. sammenlignet med 2017.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

Tilgang på mineralske råstoffer er en viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet og for økonomisk vekst. Mange miljøteknologier forutsetter bruk av metaller, eks elektriske biler og vindturbiner. Dette er produkter som blir stadig mer etterspurt.

– Norsk mineralnæring er viktig, det vil i overskuelig fremtid være behov for å utvinne store mengder metaller, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

Mineralnæringen, som alle bransjer møter større krav til bærekraftig produksjon. Det pågår mye arbeid med å se på bruk av overskuddsmasser og det arbeides blant annet med å innføre TSM (Towards Sustainable Mining), som er et internasjonalt verktøy for å måle virksomhetenes miljø- og samfunnsansvar.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.