voldtekt vold kvinner

11 millioner til forskning på overgrepsutsatte

– Det er en stor anerkjennelse av betydningen slike overgrep har for folkehelsen når forskningsrådet bevilger penger til forskning på seksuelle overgrep i en utlysning for kvinnehelse, sier Cecilie Daae, direktør ved... Les mer »
snn

40 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav i Nord-Norge

UiT Norges arktiske universitet (UiT) får 40 millioner kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge til næringsrettet forskning på bærekraftig hav. Universitetet stiller med samme beløp øremerket formålet. Avtalen som nå signeres erstatter en... Les mer »
helse forskning

60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

Forskningsrådet gir støtte til seks forskningsprosjekter som skal utvikle ny kunnskap om blant annet barneleddgikt som oftest rammer jenter, kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep og om kjønnsforskjeller i sykefraværet. – Vi trenger... Les mer »
nfk

Ny algelab åpnet i Bodø

Fylkesråd for næring Linda Helen Haukland og ordfører Ida Pinnerød åpnet NIBIOs nye algelaboratorium i Bodø. – Satsingen til NIBIO i Bodø har overgått våre forventninger. Fra å være bemannet med èn forsker,... Les mer »
uit

UiT skal gi myndighetene råd om geopolitikk i nord

Norge får et nytt geopolitisk forskningssenter, der forskere fra UiT skal analysere stormakters spill i nordområdene. UiT blir den arktiske partneren i Norges nye geopolitiske forskningssenter. I det nye senteret vil en... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

280 millioner kroner til havforskning

24 prosjekter kan nå settes i gang og skal gi kunnskap som samfunnet og næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer innen havbruk, fiskeri og maritime næringer. – Havnæringene har en nøkkelrolle... Les mer »
helse forskning

Skal forske på ny teknologi og fiskevelferd på værutsatte oppdrettsanlegg

Forskningssenteret Blue Revolution Centre skal undersøke samspillet mellom teknologiske løsninger og fiskevelferd på værutsatte oppdrettsanlegg. I 2019 tildelte Fiskeridirektoratet Blue Revolution Centre (BRC), som eies av NMBU, Sintef Ocean og Mowi, tre... Les mer »
nofima

Ny forskning: Fiskeavskjær kan bedre mental helse

Kliniske tester viser at kosttilskudd som inneholder blant annet konsentrat fra fiskeavskjær har positiv effekt for mental helse, øker fysiske prestasjoner og forbedrer hud og hår. Funnene er gjort i et EU-prosjekt... Les mer »
kilden

Sensasjon fra Bodø: Ny teknologi skal forbedre gynekologiske undersøkelser!

En gynekolog og en jordmor ved Nordlandssykehuset i Bodø har fått innovasjonspris for å utvikle nytt medisinsk utstyr, opplyser Kjønnsforskning. De siste to årene har Hege Hansen og Stine Andreasen jobbet med... Les mer »
Nofima

Investerer 90 millioner for fremtidens oppdrettsnæring

Onsdag åpnet Havbruksstasjonen i Tromsø et av verdens mest avanserte forskningsanlegg for landbasert fiskeoppdrett. Undervisning, utdanning og forskning får fasiliteter som fram til nå bare har vært en drøm. I en nybygget... Les mer »