kilden

Sensasjon fra Bodø: Ny teknologi skal forbedre gynekologiske undersøkelser!

En gynekolog og en jordmor ved Nordlandssykehuset i Bodø har fått innovasjonspris for å utvikle nytt medisinsk utstyr, opplyser Kjønnsforskning. De siste to årene har Hege Hansen og Stine Andreasen jobbet med... Les mer »
Nofima

Investerer 90 millioner for fremtidens oppdrettsnæring

Onsdag åpnet Havbruksstasjonen i Tromsø et av verdens mest avanserte forskningsanlegg for landbasert fiskeoppdrett. Undervisning, utdanning og forskning får fasiliteter som fram til nå bare har vært en drøm. I en nybygget... Les mer »
Forsvarets forskningsinstitutt

I dag skytes to norsk-nederlandske satellitter opp

I dag klokken 15.56 skal tvillingsatellittene Birkeland og Huygens skytes opp fra Florida, USA. Satellittene er utviklet og bygget av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med to nederlandske forskningsinstitutter (NLR og TNO). De... Les mer »
rein vinter

Går sammen om forskning på samehets mot reindriftsungdom

Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gått sammen om forskning på hvordan unge i reindrifta opplever rasisme og netthets. Sámi allaskuvla/Samisk høgskole har fått i oppdrag å gjennomføre forskninga etter en... Les mer »
vinter

Mobilbruk i bil: Så mange frykter det og så mange gjør det

Ny undersøkelse viser at nordmenn har farlige vaner bak rattet. De dårlige vanene kan bli dyre, og her bor de som er verst i klassen. n fersk undersøkelse Norstat har utført for... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

66 millioner til havinnovasjon

Ti nye innovasjonsprosjekter i havnæringene skal bidra til bærekraft, omstilling og nye arbeidsplasser. – Ressursene i og ved havet er avgjørende for å nå regjeringens ambisiøse mål for grønn omstilling, eksportvekst, nærings– og industriutvikling. Innovasjonsprosjektene... Les mer »
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:8._mars_2016_IMG_8861_%2824997961793%29.jpg

Stadig nye barnevern-skandaler til tross: KS vil senke terskelen for å melde til barnevernet

Etter flere barnevern-skandaler og en drøss med dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen, offentliggjorde nylig regjeringen at de oppretter en egen undersøkelseskommisjon som skal undersøke svikt i barnevernet. For få dager siden slaktet... Les mer »
kontor

Mange lar være å varsle om seksuell trakassering

– Man kunne tenke seg at tallene gikk ned etter den store metoo-bølgen i 2017. Men det kan man ikke se ut ifra tallene vi har sett på, sier en av forskerne... Les mer »
albert einstein

Israel investerer 18 millioner dollar i nytt Albert Einstein-museum

Israels regjering har vedtatt å bygge et Albert Einstein-museum ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem – en investering på 18 millioner amerikanske dollar. Museet vil ta i bruk banebrytende utstillingsteknikker for å... Les mer »
nfk

Forskning i Nordland kan forhindre fremtidige brukollapser

Herøysund bru i Nordland skal brukes som testpilot for å finne ut hvordan nye brukatastrofer kan forhindres. Etter flere brukollapser både i Norge og andre steder i verden de siste årene, er... Les mer »