Ny opplæringslov kan svekke fagutdanningen

Glass og Fasadeforeningen

– Glassfaget er et særløpsfag. Hele vårt utdanningsløp er fundamentert i et samarbeid mellom forening, bedrifter og opplæringskontorer. Vedtas forslag til ny «Opplæringslova» svekkes opplæringskontorenes rolle og dermed vår fagutdanning, sier Bjørn Glenn Hansen.

Fagutdanning for lærlinger i glassfaget ble tidligere gitt på «Glassfagsenteret» på Kongsberg Videregående skole, i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. I 2017 sa Buskerud Fylkeskommune opp avtalen og foreningen etablert etter hvert «GF Lærlingskole».
Som følge av at kandidater til fagbrev i glassfaget mistet sitt utdanningstilbud etablerte foreningen «GF lærlingskole» høsten 2020.

De to første årene ble utdanningstilbudet gitt gjennom et samarbeid med Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold, Byggopp Rogaland og lokale bedrifter i Vestfold.

For å sikre varig rekruttering til faget har foreningen investert betydelige midler i bransjens eget kurs- og kompetansesenter. Siden høsten 2022 er lærlingskolen for glassfaget lokalisert i GF Arena, i Nordre Follo kommune.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

– Nytt lovforslag har positive sider. Styrking av elevers rettigheter og muligheter skal trekkes frem. Men det er viktig for oss å understreke at våre lærebedrifter er små og mellomstore bedrifter som i all hovedsak benytter seg av opplæringskontorer for å rekruttere og følge opp den enkelte lærling. Nær sagt alle lærlinger på GF Lærlingskole er rekruttert av og får oppfølging av et opplæringskontor. Svekkes opplæringskontorenes rolle, vil rekruttering til fagopplæring i glassfaget bli vanskeligere. Det kan hende ny opplæringslov passer store entreprenør- eller industribedrifter. Men på kort sikt har verken Glass og Fasadeforeningen eller medlemsbedrifter som bruker GF Lærlingskole nødvendig administrativ kapasitet til å følge opp lærlinger. Lærlinger i glassfaget har mindre håndverksbedrifter med liten eller ingen administrasjon som lærebedrifter. Derfor har opplæringskontorene en sentral og viktig rolle som kontraktspartner for lærlingen.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

– Glass og Fasadeforeningen stiller seg kritisk til forslaget om endringer i gjeldende praksis og regler for opplæringskontorene. Vi fremmer også våre argumenter direkte til medlemmene i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

Vil beholde dagens opplæringskontor
«Opplæringslova» definerer blant annet fylkeskommunen som opplæringskontor og bedriftene som lærebedrifter. Eksisterende frittstående opplæringskontorer kan fortsette videre som samarbeidspartnere, men uten å ha mulighet til å motta lærlingtilskuddet.

– Vi er skeptiske til at fylkeskommunene kan bli opplæringskontor og dagens opplæringskontorer nå ser ut til å bli rene konsulentvirksomheter. Rekrutteringen til yrkesfag kan svekkes, sier Brage R. Sundbye, daglig leder i Noractor AS.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

– Noractor AS har lange tradisjoner for å ta inn lærlinger. Vi har et ansvar for å ta vare på glassfaget og samtidig rekruttere egne fagfolk. Vi er helt avhengig av vårt opplæringskontor for å kunne gjennomføre denne strategien. Vi sørger for å gi medarbeiderne god praktisk opplæring i bedriften, Glass og Fasadeforeningen bidrar med teoretisk og supplerende praktisk opplæring. Opplæringskontoret er den som rekrutterer lærlingen og følger opp alt det administrative. Vi som lærebedrift kan drive med det vi er gode på. Nemlig gi faglig kvalitativ opplæring. Jeg klarer ikke å se at alle landets fylker i løpet av 12 måneder skal fylle skoene til opplæringskontorene, sier Brage R. Sundbye.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.