Klimakrav til buss fremskyndes med ett år

led lys

Regjeringen fremskynder krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av buss klasse I fra 1. januar 2025 til 1. januar 2024.

– For å nå våre klimaforpliktelser er det helt avgjørende at vi klarer å redusere utslippene fra transportsektoren. CO2-avgiften, omsetningskrav for biodrivstoff og Enovastøtte er de viktigste tverrsektorielle virkemidlene. I tillegg må vi ha flere konkrete virkemidler i transportsektoren. I stadig flere deler av transportsektoren er det nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy. Vi fremskynder derfor kravet til nullutslipp i offentlige anskaffelser av buss med ett år, fra 2025 til 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Les også:  Betydelige helseplager blant beboere nær vindpark

For hver dieselbuss som byttes ut med en elektrisk buss vil CO2-utslippet reduseres med omlag 50 tonn CO2 per år.

– Dette er ett av flere virkemidler regjeringen tar i bruk for å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren, som står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. I arbeidet med å redusere utslippene, må vi ta i bruk flere virkemidler, og det offentlige må gå foran. Derfor fremskynder vi nå dette kravet til nullutslipp i offentlige anskaffelser, sier Nygård.

Les også:  Ønsker fortgang i konsesjonssak i Bodø

For bussklasse II og for minibusser med ståplass beholdes gjeldende krav fra 1. januar 2025. Allerede er hele 73 prosent av busser i klasse I og II elektriske. Disse to bussklassene tilsvarer til sammen 14 prosent av hele bussparken.

Regjeringen har allerede innført flere krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av kjøretøy. Fra 1. januar 2022 ble det krav om nullutslipp for offentlig anskaffelse av personbiler og lette varebiler. Fra 1. januar 2023 ble det krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser for tunge varebiler, altså varebiler på mellom 1785 kg og 3,5 tonn. Videre har regjeringen foreslått krav om nullutslipp for ferjer og hurtigbåter.

Les også:  LESERINNLEGG: Besøksbidrag til glede for turister og lokalbefolkning

I tillegg til fremskynding av kravet til nullutslipp fra busser klasse I til 1. januar 2024, innfører regjeringen en rapporteringsplikt for busser som ikke tilfredsstiller miljøkravene, slik at bussenes krav blir lik den for personbil og varebil. Særlig er det viktig å finne ut bakgrunnen for de sakene hvor man benytter unntaket om at tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.