nordland fylke

Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

Nylig behandlet Nordland fylkesting sitt høringssvar på endringer av fraværsgrensen. Arbeiderpartiet sliter med å forstå posisjonens motstand mot deres forslag. Partiet foreslo at fravær som skyldes innstilte og forsinkede båter, ferger og... Les mer »
nho

Historisk enighet i bussoppgjøret

Bussbransjen får en økt timelønn på 11 kroner. Resultatet fra tarifforhandlingene 19. april legger til rette for en god lønnsutvikling og er i tråd med frontfagets ramme på 5,2 prosent. Lønnsveksten vil... Les mer »
politi piggdekk

LESERINNLEGG: Norge må ha busser som går på vinteren!

Det kan ikke være viktigere med symbolske klimatiltak enn at innbyggerne får sine tjenester. Regjeringens poltikk får konsekvenser. Av: Frank Sve, Samferdselspolitisk talsmann (FrP). Regjeringen krever at alle busser i byområder skal... Les mer »
nfk

Billigere buss i Nordland for de unge

Fra 1. januar blir det billigere å reise med både buss og båt. Særlig for de unge vil noen billetter bli mye billigere. I dag får alle studenter til og med 29... Les mer »
nfk

Fra 1. januar er det appen Reis som gjelder i Nordland

Appen Billett Nordland legges ned. Fra 1. januar er det appen Reis som gjelder for både billettkjøp og ruteinformasjon på buss. Enklere blir det ikke. – Appen Reis har alle de samme billettypene... Les mer »
led lys

Klimakrav til buss fremskyndes med ett år

Regjeringen fremskynder krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av buss klasse I fra 1. januar 2025 til 1. januar 2024. – For å nå våre klimaforpliktelser er det helt avgjørende at vi... Les mer »
nfk

Endelig er studentene i Nordland prioritert

Fylkestingsrepresentantene Isabella Emilie Pigini Storli og Maria Strand Munkhaug er glad for at de bussreisende i Nordland nå skal få rimeligere billetter. Nå vedtar Nordland fylkesting fylkeskommunens budsjett for 2024, og økonomiplan... Les mer »
nfk

Oppgitt over nei til kraftanalyse for Nordland

Fylkesrådets nei til en skikkelig kartlegging og analyse av kraftsituasjonen i Nordland er veldig uheldig mener Arbeiderpartiet. – Skuffende. Vi er et kraftfylke, og går mot et kraftunderskudd om få år. Dette... Les mer »
nfk

Nordland fylkeskommune: Taktskifte med disponering av 32 milliarder

Det nye blågrønne fylkesrådet slo fast at det skulle bli et taktskifte da det tok over makten i Nordland etter valget i høst. Nå er det klart hvordan taktskiftet blir. Buss, hurtigbåt... Les mer »
buss

Mer penger til gang-, sykkel- og kollektivtiltak i Bodø?

I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det en engangsbevilgning om penger til viktige gang-, sykkel- og kollektivtiltak i regionbyene. Det betyr at Bodø kan få mer penger til å gjennomføre prosjekter som... Les mer »