mast elektrisitet

Meløy kommune satt under administrasjon etter strømtabbe

Etter måneder med strømtrøbbel i kommunens eget kraftselskap, Meløy Energi, havnet Meløy kommune på Robek-lista og blir altså satt under adminstrasjon, ifølge NRK. Meløy kommune eier Meløy Energi og de fikk i... Les mer »
ey

Nordvik-brødrene fra Nordvik Gruppen i Bodø videre i konkurransen om årets vekstskaper!

Nordvik Gruppen med bilforhandlere, -verksteder, -skadeverksteder og eiendomsvirksomhet i Trøndelag, Nordland og Troms, er videre til landsfinalen i EY Entrepreneur Of The Year. Torsdag 17. november gikk regionfinalen av EY Entrepreneur Of... Les mer »
badminton

Åpent hus i Ørneshallen

Fredag 4. november er det åpent hus i Ørneshallen, opplyser Meløy kommune. I samarbeid med lag og foreninger blir det en rekke ulike aktiviteter for hele familien. Her er aktivitetene som arrangeres:... Les mer »
bil ratt speedometer

Trafikksikkerhetsplan 2022 – 2026 for Meløy vedtatt

Meløy kommunestyre vedtok nylig Trafikksikkerhetsplan 2022 – 2026. Planen danner grunnlaget for videreføringen av trafikksikkerhetsarbeidet i Meløy kommune. I planen er det utarbeidet mål og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet i Meløy kommune, og tiltak... Les mer »
statskog

Disse prosjektene i Nordland får penger fra Statskogmillionen

107 lag, foreninger og organisasjoner landet rundt får nå pengestøtte fra Statskog til friluftslivsprosjekt og bærekraftig bruk av norsk natur. Tildelingene handler gjerne om utstyr til stirydding, klopplegging og merking av stier,... Les mer »
nfk

Trackmania-feber i Meløy i august

Fylkesrådet bevilger 500 000 kroner til dataspill-event i Meløy. – Trackmania Meløy 2022 er spillets største turnering hittil, og skal ha varighet på en uke. Det er et mål at arrangementet skal... Les mer »
nfk

10,5 mrd til veg, trafikksikkerhet og grønn transport i Nordland

I fylkesrådets forslag til Regional transportplan Nordland 2022 – 2033 (RTP), blir næringsveiene og gang- og sykkelveier prioritert. I tillegg skal det sikres mot ras og skred, ferjer skal elektrifiseres, og flere... Les mer »
Foto: Janter

Kulturminneplan for Meløy ute på høring

Kulturminneplan for Meløy 2022-2025 er nå ute på høring med høringsfrist 20. mars 2022, opplyse kommunen. Kulturminneplan for Meløy 2022 – 2025 er en tematisk plan for videre arbeid med formidling og bevaring... Les mer »
nfk

500 000 til bedre vannmiljø i Glomfjord

Fylkesrådet gir 500 000 kroner til å bedre miljøforholdene i Lille Glomvatn i Meløy kommune. Tilskuddet kommer fra Nordland fylkeskommune, som samtidig inngår en samarbeidsavtale med Meløy kommune, Glomfjord Grendelag og Glomfjord industripark... Les mer »
nfk

Grønt budsjett for Salten

Nordland fylkeskommune legger inn 300 millioner kroner til nye el-ferjer de neste fire årene. – Seks nye samband vil bli utslippsfri, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Nordland fylkeskommunes budsjett for 2022 og økonomiplanen... Les mer »