statskog

Disse prosjektene i Nordland får penger fra Statskogmillionen

107 lag, foreninger og organisasjoner landet rundt får nå pengestøtte fra Statskog til friluftslivsprosjekt og bærekraftig bruk av norsk natur. Tildelingene handler gjerne om utstyr til stirydding, klopplegging og merking av stier,... Les mer »
nfk

Trackmania-feber i Meløy i august

Fylkesrådet bevilger 500 000 kroner til dataspill-event i Meløy. – Trackmania Meløy 2022 er spillets største turnering hittil, og skal ha varighet på en uke. Det er et mål at arrangementet skal... Les mer »
nfk

10,5 mrd til veg, trafikksikkerhet og grønn transport i Nordland

I fylkesrådets forslag til Regional transportplan Nordland 2022 – 2033 (RTP), blir næringsveiene og gang- og sykkelveier prioritert. I tillegg skal det sikres mot ras og skred, ferjer skal elektrifiseres, og flere... Les mer »
Foto: Janter

Kulturminneplan for Meløy ute på høring

Kulturminneplan for Meløy 2022-2025 er nå ute på høring med høringsfrist 20. mars 2022, opplyse kommunen. Kulturminneplan for Meløy 2022 – 2025 er en tematisk plan for videre arbeid med formidling og bevaring... Les mer »
nfk

500 000 til bedre vannmiljø i Glomfjord

Fylkesrådet gir 500 000 kroner til å bedre miljøforholdene i Lille Glomvatn i Meløy kommune. Tilskuddet kommer fra Nordland fylkeskommune, som samtidig inngår en samarbeidsavtale med Meløy kommune, Glomfjord Grendelag og Glomfjord industripark... Les mer »
nfk

Grønt budsjett for Salten

Nordland fylkeskommune legger inn 300 millioner kroner til nye el-ferjer de neste fire årene. – Seks nye samband vil bli utslippsfri, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Nordland fylkeskommunes budsjett for 2022 og økonomiplanen... Les mer »
nfk

Stenger fylkesveg 17 i Meløy

Fylkesve 17 i Meløy stenges, årsaken er at man kal fjerne steinblokk ved Brasetvik tirsdag 9. november. – Nå skal vi fjerne en steinblokk på oversiden av fylkesveg 17 ved Brasetvikneset langs... Les mer »
Foto: Janter

Meløy kommune vil ha forslag til Næringsprisen 2021

En gang i året har kommunestyret gleden av å dele ut Meløy kommunes næringspris. Prisen skal stimulere til innovasjon og utvikling av næringslivet i kommunen. Nå vil Meløy kommune ha inn forslag fra... Les mer »
nfk

Anette Amalie Åbodsvik Bang fra Meløy stiller spørsmål til utenriksministere i Barentsregionen

Fylkestingsrepresentant og medlem i Barents regionale ungdomsråd Anette Amalie Åbodsvik Bang fra Meløy får tirsdag stille spørsmål til utenriksministrene i Barents-området, under Barents Youth Summit i Tromsø. Anledningen er ministermøtet i Barentssamarbeidet i... Les mer »
nfk

Meløy kommune fikk «Døråpneren»-prisen

Meløy kommune får prisen for sitt imponerende arbeid med å gjøre Glomfjord sentrum tilgjengelig for alle. Blant annet er det lagt varme i fortauene, kanter og fysisk hindringer er fjernet og det... Les mer »