Stor plan for bedre riksveier i hele Norge

veier

Vegvesenet la tirsdag frem en plan som omfatter å bruke om lag 200 milliarder kroner i årene 2022 – 2027.

Totalt vil Statens vegvesen ha over 400 prosjekter og tiltak i arbeid mellom 2022 og 2027.

– Et stadig bedre veinett øker produktivitet og verdiskapning i Norge. Med arbeidet skal vi forbedre riksveiene og bidra til et konkurransedyktig næringsliv i hele landet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Les også:  Ber Norge gi F-16 jagerfly til Ukraina

Vegvesenet ansvarsområde er bygging, vedlikehold og drift av riksveiene, samt trafikant- og kjøretøyområdet, miljøvennlig byutvikling, regelverksutvikling og teknologiutvikling.

Basert på Nasjonal transportplan skal Statens vegvesen investere over 105 milliarder kroner de neste seks årene. Planen oppdateres årlig etter at statsbudsjettet er vedtatt. 

En stadig større del av budsjettene går inn som statens bidrag til miljøvennlig utvikling i byområder med hele 44 milliarder kroner i perioden. Det er ny satsning for teknologiutvikling. Vegvesenet skal møte krav til reduserte klimagassutslipp og vektlegge skånsom utbygging.

Les også:  LESERINNLEGG: Når propaganda blir til nyheter og politikk

Regjeringen innførte porteføljestyring i transportplanen, for å bidra til mer effektiv ressursbruk gjennom økt handlingsrom når det gjelder rekkefølge og omfang på prosjektene. 

– Et prosjekt skal starte opp når det er modent og når vi er sikre på alle stener er snudd, sier vegdirektøren.

På grunnlag av transportplanen har Vegvesenet definert 13 strekninger med stort potensial for å øke nytten og redusere kostnadene ved å se mange tiltak i sammenheng. For hver av strekningene skisserer vi en trinnvis utvikling helt fram til 2040.

Les også:  FrP kritiske til at samer får urfolksstatus i Grunnloven

– Ved å bygge ut lengre strekninger får vi redusert reisetid, forutsigbarhet for næringstransport og utvidede bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.