veier

Nytt Sp-vedtak: Flere skal få bo og utdanne seg i distrikta

Senterpartiet går inn for at Husbanken skal få gi flere rimelige boliglån i 213 av de minst sentrale kommunene i Norge, at flere skal få ta utdanning der de bor og at... Les mer »
nfk

Regjeringen kutter Husbank-støtte: – Overraskende og uforutsigbart

Regjeringen vil ikke lenger gi støtte til kommuner som investerer i nye sykehjem og omsorgsboliger. – Dette vil gi store utfordringer i kommunene, mener Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Nordland. I... Les mer »
skatt

Høye strømregninger: Nå kan flere få bostøtte

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke. Du kan enkelt sjekke om du kan få støtte og... Les mer »
husbanken

Husbanken i Bodø starter IT-avdeling

Husbanken skal bygge opp et IT-miljø i Bodø, og søker nå etter fire systemutviklere som skal jobbe med å utvikle digitale tjenester for Husbankens brukere. Front- og backendere kan også søke. –... Les mer »
senterpartiet

Valgkamp: Her er Senterpartiets plan for Nord-Norge

Senterpartiet presenterer i dag sin arbeidsplan for Nord-Norge. Her er et sammendrag av Senterpartiets tiltak for Nord-Norge: Styrke statens kjøp av flyruter på kortbanenettet til flere ruter og flere småflyplasser på kortbanenettet... Les mer »
husbanken

Bodø blir pilotkommune i digitaliseringsprosjekt

– En tillitserklæring fra Husbanken og KS! sier Bodø kommunes rådmann. Nå sitter Bodø sammen med fem andre kommuner i førersetet på veien mot et nytt digitalt system for kommunale utleieboliger. Prosjekt... Les mer »
eiendom

– 5 milliarder til Husbanken gir ikke økt sysselsetting!

Stortinget vedtok nylig å øke Husbankens lånerammer med kun 5 milliarder kroner. Men fordelingen av midlene viser at økningen skal gå til startlån og boligsosiale tiltak, og ikke til å finansiere nye... Les mer »
husbanken

Fem milliarder kroner ekstra til Husbanken

Stortinget har økt Husbankens utlånsramme fra 16 til 21 milliarder kroner i forbindelse med koronakrisen. Startlån har høyest prioritet. Midler fra ekstrabevilgningen kan også brukes til finansiering av blant annet studentboliger og... Les mer »
bolig blokk leilighet

Gode løsninger for fremtiden bør planlegges i krisetider

Fredag la regjeringen frem en rekke nye tiltak for å redusere negative økonomiske virkninger av koronakrisen. Dette er nødvendige økonomiske strakstiltak, men det er også avgjørende å stimulere til arbeid og aktivitet... Les mer »
husbanken

Staten fikk innspill til ny boligmelding fra Nord-Norge

Det var en lydhør statssekretær fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fikk høre om boligutfordringene i tre nordnorske kommuner under Husbankkonferansen i Bodø 12. februar. Bodøs ordfører, Ida Pinnerød er glad for å... Les mer »