eiendom

– 5 milliarder til Husbanken gir ikke økt sysselsetting!

Stortinget vedtok nylig å øke Husbankens lånerammer med kun 5 milliarder kroner. Men fordelingen av midlene viser at økningen skal gå til startlån og boligsosiale tiltak, og ikke til å finansiere nye... Les mer »
husbanken

Fem milliarder kroner ekstra til Husbanken

Stortinget har økt Husbankens utlånsramme fra 16 til 21 milliarder kroner i forbindelse med koronakrisen. Startlån har høyest prioritet. Midler fra ekstrabevilgningen kan også brukes til finansiering av blant annet studentboliger og... Les mer »
bolig blokk leilighet

Gode løsninger for fremtiden bør planlegges i krisetider

Fredag la regjeringen frem en rekke nye tiltak for å redusere negative økonomiske virkninger av koronakrisen. Dette er nødvendige økonomiske strakstiltak, men det er også avgjørende å stimulere til arbeid og aktivitet... Les mer »
husbanken

Staten fikk innspill til ny boligmelding fra Nord-Norge

Det var en lydhør statssekretær fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fikk høre om boligutfordringene i tre nordnorske kommuner under Husbankkonferansen i Bodø 12. februar. Bodøs ordfører, Ida Pinnerød er glad for å... Les mer »
husbanken

Antall krav om tilbakebetaling av bostøtte redusert med 69 prosent

Etter at Husbanken innførte en ny digital løsning for bruk av inntektsopplysninger fra Skatteetaten i behandlingen av bostøttesøknader, har ordningen blitt mye mer treffsikker. Nye tall viser at antall krav om tilbakebetaling... Les mer »
husbanken

Åpner rusfritt botilbud i Bodø

Kirkens bymisjon Bodø åpnet sitt nye tilbud Fri i samarbeid med Bodø kommune. Her tilbyr de ettervern til personer som kommer ut av rusbehandling eller soning. 4. september 2019 ble Fri Bodø... Les mer »
husbanken

Husbanken: – Boligprisvekst i byene hindrer mobilitet i Nord-Norge

Boligprisveksten i de største nordnorske byene skaper tapere og vinnere på boligmarkedet, og gjør det vanskeligere å flytte fra bygd til by og fra by til bygd. Det viser Kunnskapsparken Bodøs nye... Les mer »
lås sikkerhet

110 millioner ekstra i tilskudd til vanskeligstilte barnefamilier som skal kjøpe egen bolig

Ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett gir rom for at flere familier med svak økonomi får mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån og tilskudd til etablering fra kommunene. Tilskudd til kjøp... Les mer »
husbanken

88 000 husstander får ekstra bostøtte til høye strømutgifter

Til sammen får de 88 000 husstandene utbetalt 267 millioner i ekstra støtte til strømutgifter. Utbetalingen skjer før påske, 9. april. For å få bostøtte må man ha lav inntekt og høye... Les mer »
penger

Husbanken har avdekket juks med bostøtte blant studenter

2 300 studenter får avslag på bostøtte for februar. Husbanken avdekket at de har unnlatt å opplyse om at de mottar støtte fra Lånekassen. Husbanken vil også kontrollere tidligere utbetalinger, og urettmessig... Les mer »