Bodø blir pilotkommune i digitaliseringsprosjekt

husbanken

– En tillitserklæring fra Husbanken og KS! sier Bodø kommunes rådmann. Nå sitter Bodø sammen med fem andre kommuner i førersetet på veien mot et nytt digitalt system for kommunale utleieboliger.

Prosjekt Kobo fikk 25 søknader fra kommuner som ville bli pilotkommuner i prosjektet. Bodø ble valgt ut sammen med Alta, Lillehammer, Bjørnafjorden, Bærum og Sarpsborg. 

– Det er hyggelig og en tillitserklæring at Husbanken og KS har valgt ut Bodø kommune. Nå skal vi bidra til at det blir lettere å søke kommunal bolig i hele Norge, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Pilotkommunene er valgt etter kriterier som handler om geografisk spredning, størrelse, organisering, systemstøtte på området og digital modenhet. Bodø kommune har mange boligsøkere og har utmerket seg tidligere gjennom sitt boligsosiale engasjement.

Les også:  Samsung lanserer AI-PC: Galaxy Book4 Edge

– Bodø kommune er også involvert fra før i prosjektet via styrings- og referansegruppe, og har deltatt i både konseptutvikling og planleggingsfase, sier tjenesteeier Beate Lofseik.

– Motivasjon og tid til å bidra har også hatt betydning for utvalget, fortsetter hun.

Dessuten jobber styrelederen i Kommunale boligers landsforening (KBL) som boligkoordinator i kommunen, noe prosjektet anser som en fordel.

Nå får altså Bodø kommune også sitte tett på i utviklinga av selve systemet.

– Vi er glade for å få Bodø og de fem andre kommunene med på laget, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og fortsetter:

– Målet er at det skal bli enklere å søke om bolig for dem som trenger det, mens det for kommunene blir enklere å fatte vedtak, finne egnet bolig og sikre rett oppfølging. I tillegg får kommunen bedre data til å utforme politikk og skape et system som ivaretar brukerne.

Les også:  Hele forskningsverdenen samles i Bodø

I prosjekt Kobo samarbeider stat og kommune om å skape sømløse digitale løsninger for innbyggerne. KMD har satt en kostnadsramme for prosjektet på 90 millioner kroner over tre år. Husbanken og KS fikk oppdraget i samarbeid med 11 referansekommuner.

– Det er synd at vi ikke kunne få med alle de 25 kommunene som ville være pilot. Men alle som søkte vil få tilbud om å delta i å teste ut systemet, forsikrer Lofseik.

Les også:  Vant internasjonal pris for digital bolighandel

Et digitalt system for kommunale boliger har vært etterlengtet hos kommunene. Det viste en spørreundersøkelse prosjektet utførte sommeren 2020. Les mer om det her. Farvel til Excel i boligarbeidet

Også Bodø kommune gleder seg til systemet er oppe og går.

– Vi ser frem til en hverdag med bedre verktøy og bedre struktur på data som vil gjøre den lovpålagte rapporteringa enklere, sier leder av boligkontoret, Ellinor Myhre.

Prosjektet ferdigstilles og går over i videre utvikling og drift fra 2023, men de første delene av systemet skal etter planen kunne tas i bruk i allerede i løpet av 2021.

Alle norske kommuner vil få tilbud om å koble seg på.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.