bodø havn

Kartlegger barrierer i Bodø sentrum

Denne sommeren starter Bodø kommune med å kartlegge i hvilken grad byrommet i Bodø sentrum er universelt utformet. Lignende kartleggingsarbeid er allerede utført eller under arbeid når det gjelder friluftsområder og kommunale... Les mer »
bodø kommune

Bodø kommune: Boligplan 2022 – 2025 til høring og offentlig ettersyn

Bodø bystyre har besluttet å legge boligplan 2022 – 2025 ut til høring og offentlig ettersyn, opplyser Bodø kommune. Boligplanen er det styrende dokumentet for Bodø kommunes boligpolitiske arbeid, og favner både... Les mer »
bodø kommune

Økte inntekter for Bodø kommune

Resultatet i første tertial for Bodø kommune er bedre enn ventet. Dette skyldes høyere inntekter fra Staten og at kommunen har klart å redusere sine utgifter. Tertialrapporten viser et overskudd 14 millioner kroner,... Les mer »
jobbintervju

Ny giv for Bodø studentråd

Bodø kommune og Studentorganisasjonen i Bodø har på nytt etablert Bodø studentråd. Bodø studentråd består av studenter fra Nord universitet og Politihøgskolen, og representanter fra politisk og administrativ ledelse i kommunen. –... Les mer »
bodø kommune

Ingen streik i Bodø kommune

Det er oppnådd enighet i meklingen mellom KS og de fleste arbeidstakerorganisasjonene i lønnsoppgjøret for kommunene. Det betyr at streiken i kommunal sektor er unngått. Unio er derimot delt, og Utdanningsforbundet sier... Les mer »
iphone

Digital hjemmeoppfølgning i Bodø gir bedre helse

I dag er digital hjemmeoppfølging en del av tjenestene som kan tilbys fra Bodø kommune, og man kaller tjenesten for Helsehjelpa. Helsehjelpa i Bodø følger med på målinger og symptomregistreringer som brukerne... Les mer »
delta

Delta varsler streik i Bodø kommune fra 24. mai

Hvis ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet hos Riksmekleren, blir det streik i Bodø kommune. Delta tar ut medlemmer i Bodø og seks andre større bykommuner ved en eventuell streik. –... Les mer »
primula blomster

Millioner til grønn byutvikling i Bodø

I revidert nasjonalbudsjett legger regjerningen opp til at Bodø og Ålesund til sammen skal få 30 millioner til grønn byutvikling, opplyser Bodø kommune. – Jeg er veldig glad for at regjeringen har... Les mer »
lufthavn ferie

Ny by – Ny flyplass: Regjeringen med gladnyhet til Bodø

Bodø kommune inviterte mandag til pressekonferanse i Bodø rådhus og temaet var Ny by-ny flyplass-prosjektet. Til stede på pressekonferansen var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, nestleder i Arbeiderpartiet og fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran, fylkesrådsleder... Les mer »
bodø 17 mai

Program for 17. mai 2022 i Bodø

Bodø kommune har akkurat offentliggjort programmet for 17. mai-feiringen i Bodø og omegn. Dette året et er det et omfattende program for feiringen av nasjonaldagen i Bodø og omegn. Her er programmet... Les mer »