Gode løsninger for fremtiden bør planlegges i krisetider

bolig blokk leilighet

Fredag la regjeringen frem en rekke nye tiltak for å redusere negative økonomiske virkninger av koronakrisen. Dette er nødvendige økonomiske strakstiltak, men det er også avgjørende å stimulere til arbeid og aktivitet mens krisen pågår, mener NBBL.

NBBL har jobbet ut tiltak som målrettet gir rask effekt, og som gir gode løsninger for samfunnet. Det er bestilling av, og arbeid med vedlikeholdsplaner for boliger, bygg, veier og offentlig infrastruktur. Dette er aktiviteter som kan pågå nå til tross for smittevernsituasjonen vi befinner oss i. 

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

– Hvis eiere av bygg og anlegg får et kraftig incentiv til å sette i gang med slik planlegging nå, vil det kunne utløse mye arbeid og redusere arbeidsledigheten i Norges største fastlandsindustri. Samtidig som slike planer er nødvendige for at større oppgraderingsprosjekter raskt kan dra landet ut av krisen når smitteverntiltakene tillater full drift, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

Myndighetene styrer allerede et kraftig virkemiddel som kan forsterkes i den situasjonen landet nå er i. Det er Husbanken.  

– Ved å styrke Husbankens tilskuddsordninger og låneramme vil vi få fart i planleggingen av vedlikehold og rehabilitering av boliger. Det er målrettede og tidsavgrensede tiltak som gir rask effekt, sier Fredriksen.

NBBL har foreslått en tiltaksliste for myndighetene, og presentert denne for regjeringen og partiene på Stortinget. Tiltakene er uansett situasjon fornuftige, og vil stimulere arbeid som kan pågå nå, samtidig som det tilrettelegger for mye mer aktivitet som kan settes i gang umiddelbart etter at smittesituasjonen er bedret.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.