Undervurderer nasjonale organisasjoners rolle

frivillig

På bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har «Hagen-utvalget» skrevet en rapport om overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Utvalget foreslår blant annet at fylkeskommunene bør overta forvaltningen av tilskuddsordninger og prosjektmidler overfor frivillige organisasjoner.

Argumentet er at fordi frivillig aktivitet i stor grad skjer lokalt, vet fylkeskommunen mer enn nasjonale organer om lokale behov. Forslaget til Hagen-utvalget om å gi fylkeskommunene oppgaven å gi tilskudd til lokale frivillige organisasjoner, svekker organisasjonene de forsøker å støtte.

– Utvalget overser sentrale organisasjoners demokratiske funksjon og undervurderer kunnskapen frivilligheten har om sine lokallag, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

– Organisasjonene kjenner seg selv best
Slotterøy Johnsen avviser dette og påpeker at det er organisasjonen som kjenner sine lokallag best, og at dagens ordning med å forvalte statlige tilskudd lokalt bør beholdes.

– Hagen-utvalget hevder kommunene har mest kunnskap om den lokale frivilligheten. Det er ikke riktig. Kun 12 % av kommunene har en frivillighetspolitikk, og vår erfaring er at kommunene har vet lite om den lokale frivillighetens behov.

Nasjonale organisasjoner er en forutsetning for maktspredning og ivaretakelse av sårbare grupper. Frivilligheten skal være en vaktbikkje og et talerør med stabile, nasjonale organisasjoner. Denne rollen trues hvis Hagen-utvalget får det som de vil.

Les også:  Dødsfall i trafikken: Færre drepte i november

– Sentralleddene spiller en viktig rolle i norsk frivillighet, både når det gjelder organisasjonens demokratiske funksjon og formål. De har langt bedre forutsetninger enn kommunene for å identifisere lokallagenes behov.

Støtte fra ekspertutvalg om tilskudd
Johnsen får støtte i en fersk rapport fra Kulturdepartementet som har sett på tilskuddsordninger. Den påpeker at sentralleddene spiller en viktig rolle i å «støtte opp om og utløse lokal aktivitet og for å ivareta organisasjonens interndemokrati». De konkluderer med at regionalisering av tilskuddsordninger vil kunne svekke disse rollene som sentralleddene har i dag.

Les også:  Dødsfall i trafikken: Færre drepte i november

– Vi er glade for at utvalget til Kulturdepartementet er enig med oss, og forventer at dette blir tatt hensyn til regjeringens videre arbeid, sier Slotterøy Johnsen.

– Hagen-utvalgets forslag går derfor mot sin hensikt om å utvikle og «vitalisere» lokalsamfunn i samspill med frivillig sektor, avslutter generalsekretæren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.