Fem milliarder kroner ekstra til Husbanken

husbanken

Stortinget har økt Husbankens utlånsramme fra 16 til 21 milliarder kroner i forbindelse med koronakrisen. Startlån har høyest prioritet. Midler fra ekstrabevilgningen kan også brukes til finansiering av blant annet studentboliger og bygging av boliger med ekstra boligkvaliteter som skal selges i markedet.

– Koronakrisen har ført til at mange er permittert eller har mistet jobbene sine, og det er grunn til å frykte at flere kan få problemer på boligmarkedet. Derfor vil regjeringen legge til rette for at flere kan få startlån til å kjøpe seg sin egen bolig gjennom Husbanken, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding i forbindelse med at midlene har blitt stilt til disposisjon for Husbanken.

Les også:  Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

Husbanken låner ut startlånsmidler til kommunene. Det er den enkelte kommune som bestemmer hvor mye kommunen skal låne ut til innbyggere i kommunen, og det er kommunene som behandler søknader om startlån fra egne innbyggere.

– Så langt i år har kommunene fått tildelt 11,4 milliarder kroner i startlånsmidler fra Husbanken. Alle kommunene har fått tildelt det de søkte om innen fristen i januar. Nå åpner tilleggsbevilgningen for at kommunene kan søke Husbanken om ytterligere midler for å bidra til at flere økonomisk vanskeligstilte kan få startlån til å bli boligeiere eller til å beholde boligen hvis de får økonomiske problemer. Kommunene skal prioritere barnefamilier, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt føringer for Husbankens bruk av tilleggsbevilgningen i et tillegg til tildelingsbrevet for 2020. Prioriteringsrekkefølgen for Husbankens ulike låneordningene for tilleggsbevilgningen er den samme som for årets opprinnelige utlånsramme på 16 milliarder kroner:

  • Startlån, og innenfor startlån skal barnefamilier prioriteres
  • Lån til utleieboliger til vanskeligstilte
  • Lån til boligkvalitet
  • Lån til studentboliger (departementet fastslår at inntil 1,5 milliarder kroner av tilleggsbevilgningen skal gå til dette formålet)
  • Lån til barnehager
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.