demokratene

LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Norgesdemokratene har lenge etterlyst en sterkere og klokere satsing på det norske forsvaret. I dag fremstår vårt lands militære beredskap som håpløst inadekvat både mht dimensjonering og kvalitet.  Det mangler både finansiering... Les mer »
forsvaret

Nå får flere tusen bileiere brev fra Forsvaret

Eier du et viktig kjøretøy, bygning eller mindre fartøy? Da kan du bli bedt om å bidra til den nasjonale beredskapen. Forsvaret sender 19. januar ut digital melding til bileiere i Norge... Les mer »
avinor

ESA-godkjenning til ny lufthavn i Bodø

Eftas overvåkingsorgan, ESA, har 19. desember godkjent at staten kan finansiere byggingen av ny lufthavn i Bodø sammen med Avinor og lokale bidrag fra Bodø kommune. – Dette er en viktig milepæl... Les mer »
forsvar norge

Resolusjon om totalberedskap i nord vedtatt av FrPs Landsstyremøte

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg totalt etter Russlands invasjon av Ukraina. Norge har levd i fred i nesten 80 år og de siste 30 år har trusselnivået vært gjennomgående lavt. Dette... Les mer »
forsvar

LESERINNLEGG: Heimevernet i møte med framtidens krav

Forsvarssjefens Fagmilitære råd, begge kommisjonsrapportene og Forsvarets Forskningsinstitutt beskriver Heimevernet som en selvstendig organisasjon, likeverdig og komplementær med Hæren. Av: arbeidsutvalget i Landsrådet for Heimevernet; Are Tomasgard (LO), Jon Kristiansen (NHO), WencheWenche... Les mer »
nfk

Positiv til NATO-hoverkvarter i Bodø

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen foreslår at de nordiske landene får en felles Natoledelse i nord, og mener Bodø er det foretrukne sted å samle NATOs operative hovedkvarter. – Også Sveriges egen kommisjonsrapport er... Les mer »
forsvar

Forsvarets langtidsplan må styrke Heimevernet

Forsvarssjefens fagligmilitære råd, Forsvarskommisjonens- og Totalforsvarskommisjonens rapport legges frem med et dystert bakteppe. Russlands brutale invasjon av Ukraina er et tidsskille for Europa, og forsikringspremien for vår felles sikkerhet har økt betydelig.... Les mer »
uit

UiT skal gi myndighetene råd om geopolitikk i nord

Norge får et nytt geopolitisk forskningssenter, der forskere fra UiT skal analysere stormakters spill i nordområdene. UiT blir den arktiske partneren i Norges nye geopolitiske forskningssenter. I det nye senteret vil en... Les mer »
f-16

Ber Norge gi F-16 jagerfly til Ukraina

Norsk-ukrainsk venneforening ber regjeringen om å gi norske F16 jagerfly til Ukraina. Norge er et av NATO-landene som har faset ut sine F16 fly. Disse flyene bør så fort som mulig overføres... Les mer »
nfk

Må bane vei for store oppgraderinger i Nordland

Forsvarskommisjonens rapport om Forsvarets og NATOs behov for opptrapping må bane vei for store oppgraderinger av både vegnett og jernbane i nord, konkluderer fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide. Hun peker umiddelbart... Les mer »