Resolusjon om totalberedskap i nord vedtatt av FrPs Landsstyremøte

forsvar norge

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg totalt etter Russlands invasjon av Ukraina. Norge har levd i fred i nesten 80 år og de siste 30 år har trusselnivået vært gjennomgående lavt. Dette har ført til at beredskapen gjennom lengre tid har blitt nedbygget.

Mens forsvarsbudsjettet økte med ca 3 prosent i året under den kalde krigen, har det blitt redusert med ca 1 prosent hvert år etter 1991. Denne trenden må nå snus i løpet av svært kort tid, mener FrP.

Som følge av trusselbildet fra øst, har Finland har blitt medlem i NATO og Sverige venter på å bli fullverdig medlem. Norge må ruste opp forsvaret kraftig for å møte den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. I tillegg må det tenkes helhetlig på beredskap i alle relevante politiske prosesser, mener FrPs Landsstyremøte.

FrPs landsstyre mener det er bra at regjeringen har invitert til et bredt forsvarsforlik. Det er en styrke for landet hvis man på tvers av partiene kan stå sammen i en krevende tid.

Les også:  Episode nr. 100 for podcasten "Nordnorsk historie"

På grunn av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen er det nødvendig å se flere politiske prosesser i sammenheng. Norge blir et viktig mottaksland for forsyninger og allierte mot Sverige og Finland fra vest. Dette gjør det nødvendig å se behov på jernbane, vei og annen infrastruktur i sammenheng med totalberedskapen når Nasjonal Transportplan skal behandles. FrPs landsstyre vil understreke at forsvarets og NATOs behov må vektlegges i denne prosessen.

Tidligere i år la totalberedskapskommisjonen frem utredningen «Nå er det alvor: Rustet for en bedre fremtid». Utredningen var klar på at Norge har for utydelige planer for større helsekriser, for dårlig forsyningssikkerhet og for dårlig helseberedskap. Kommisjonen etterlyser tydeligere nasjonale føringer og ambisjoner for hva helseberedskapen skal tåle av påkjenninger, og hvilke helsetjenester den skal kunne levere ved ekstraordinære kriser. Dette mener FrPs landsstyre det er viktig å avklare. 

Les også:  Vil legge ned sykehuset i Lofoten: Alle melder seg ut av Vestvågøy Arbeiderparti

De regionale helseforetakene planlegger å gjennomføre store kutt det kommende året, og verst kan det gå utover befolkningen i de nordligste fylkene der sykehus, akutt- og fødetilbudet står i fare. Det er særlig bekymringsfullt med den nye sikkerhetspolitiske situasjon i nordområdene, at helseberedskapen bygges ned i landsdelen. 

FrPs landsstyre mener det er svært uheldig å gjennomføre denne prosessen uten å se hen til hvilke grep som må gjøres på forsvarsområdet i nord. Med en opprusting av forsvaret i nord vil det være behov for flere helsetilbud, ikke færre. 

På bakgrunn av dette mener FrPs landsstyre:

  • At Helse-Nord må instrueres av regjeringen om å stanse planene om en kraftig nedbygging av sykehustjenestene i Nord-Norge. 
  • At det startes en helhetlig opptrapping av forsvaret for å møte det nye trusselbildet.
  • At forsvarets behov ivaretas i all planlegging av annen infrastruktur, som for eksempel vei, jernbane og sykehusstruktur.
Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

– Dette er en viktig resolusjon som setter fokus på noen helt grunnleggende utfordringer for Nord-Norge. Skal vi løfte Norges totalberedskap, må vi starte med en helhetlig tanke på beredskap i Nord. Å ruste opp forsvaret er selvfølgelig viktig, men det vil ikke øke beredskapen om man ikke tenker helhetlig på andre samfunnsfunksjoner også, slik som helse og samferdsel, sier Per Willy Amundsen.

Han mener FrP nå gå foran for å sette en viktig sak på dagsorden.

– Nedskaleringen av helsetjenester i Nord må stanses, dette er en svært viktig sak for Nord-Norge, sier Amundsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.