Undersøkelse: Seks av 10 nordmenn har stor frihet i arbeidsdagen

eivind

Seks av ti norske arbeidstagere i privat sektor oppgir å ha friheten til å organisere og prioritere sin egen arbeidsdag, viser ny internasjonal undersøkelse.

Fire av ti nordmenn oppgir samtidig at sjefen forteller dem hvordan de skal prioritere i arbeidsdagen, viser årets første kvartalsrapport av den globale arbeidsmarkedsundersøkelsen Randstad Workmonitor. Bedriftsledere og mellomledere i New Zealand, USA og Storbritannia ligger i verdenstoppen i å gi de ansatte frihet, mens Norge plasserer seg midt på treet blant de 33 landene i undersøkelsen.

Minst frihet i Hong Kong, Ungarn, India og Kina
Minst frihet til selv å prioritere har arbeidstagere i Hong Kong, Ungarn, India og Kina

Drøyt halvparten av arbeidstagerne i Norge – 52 prosent – foretrekker å jobbe på kontoret eller arbeidsplassen, mens like mange vil jobbe hjemmefra eller fra et annet sted enn kontoret.

I den samme undersøkelsen oppgir hver tredje nordmann at de har regelmessige teammøter via videokonferanse, mens to av tre foretrekker å møtes ansikt til ansikt for å holde alle oppdatert og koordinert.

Lite bruk av videokonferanse
– Norge er faktisk et av de 33 landene som deltar i undersøkelsen der andelen som bruker videokonferanse er lavest, forteller administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

I India og Kina oppgir tre av fire at de deltar i regelmessige videomøter fremfor å møtes ansikt til ansikt.

– De viktigste årsakene er antagelig så mange nordmenn opplever at møter ansikt til ansikt skaper relasjoner til kunder og kolleger. Vi er mer sosialt anlagt jobbmessig. Noen føler seg også isolert dersom de ikke kommer på jobb, mens andre gjør det fordi man ønsker å bli sett – eller fordi sjefen krever det. Grunnen kan også være at arbeidstageren ikke har utstyr eller verktøy man trenger for å jobbe utenfor arbeidsplassen, sier Bøe.

Dette støttes av tall i Randstad Workmonitor, der hele 45 prosent av de norske respondentene svarer at arbeidsgiveren forsyner dem med tekniske løsninger for fleksibelt arbeid utenfor kontor eller arbeidsplassen.

– Akkurat på dette spørsmålet finner vi noen interessant kjønnsforskjeller. Mens nesten 65 prosent av de mannlige respondentene oppgir at sjefen forsyner dem med teknisk utstyr for å jobbe hjemmefra, svarer bare 43,5 prosent av kvinnene det samme. Grunnen er antagelig at mange kvinner fortsatt velger såkalte kvinneyrker, som for eksempel omsorgsyrker. Mange av disse jobbene er av en slik art at jobb utenfor arbeidsplassen ikke er forenelig med arbeidsoppgavene, sier Eivind Bøe.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.