Avinor: NATO-øvelsen Trident Juncture kan føre til forsinkelser

f-16

Denne uken starter NATO-øvelsen Trident Juncture opp for fullt. Både i planleggingen og gjennomføring av øvelsen har Avinor en nøkkelrolle, sammen med en rekke andre samfunnsaktører. Som følge av øvelsen kan det oppstå noen forstyrrelser for rutetrafikken.

– Avinor er en viktig aktør i totalforsvaret, både med våre lufthavner og flygekontrolltjeneste i norsk luftrom. I forbindelse med denne store øvelsen samarbeider vi tett med Forsvaret og andre aktører for både å bidra til en best mulig øvelse, og samtidig i størst mulig grad ivareta behovene til sivil luftfart, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Øvelse Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse som gjennomføres i Norge i oktober–november 2018. Rundt 50 000 soldater fra over 30 land vil i denne perioden øve på å forsvare Norge. For Norge blir dette den største øvelsen siden 80-tallet, og mange nordmenn vil merke at NATO øver i denne perioden.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Kan bli noen forsinkelser
Selv om ingen sivile lufthavner vil bli stengt under øvelsen, vil den økte militære aktiviteten i kunne føre til noen forsinkelser for de reisende. Blant annet må sivile rutefly fly utenom områder der de militære øver. Det kan også bli noen tilfeller med forsinkelser ved avgang eller landing.

– Vi oppfordrer alle som skal ut å fly til eller fra lufthavner i Midt-Norge å følge informasjonen de får fra sitt flyselskap. Man kan også finne oppdatert informasjon om sin flygning på Avinor.no og i Avinors passasjerapp, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa.

Les også:  3 av 10 planlegger bilferie i Norge i sommer

Mange involverte i totalforsvaret
Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media og bygg og anlegg. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret. Også disse skal også øve og testes under Trident Juncture.

Avinors rolle i øvelsen
Avinors samfunnsoppdrag er å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Dette ansvaret består i å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for sivil sektor, og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

I forkant av Trident Juncture har Avinor samarbeidet tett med Forsvaret og andre aktører i totalforsvaret. Mengden soldater og materiell som skal flys inn til og fra våre lufthavner i forbindelse med øvelsen, samt operasjonene som skal støttes underveis i øvelsen, krever nøye planlegging og koordinering både sentralt i Avinor og ute på den enkelte lufthavn og lufttrafikktjenesteenhet.

Målsetningen har vært å bidra til å opprettholde sikkerheten til deltagende militære luftfartøyer og ikke-deltagende sivil flytrafikk, legge til rette for at de militære øvingsmålene kan nås og minimere påvirkningen på sivil rutetrafikk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.