avinor

8 av 10 flypassasjerer er borte fra Avinors lufthavner

Trafikkstatistikken for Avinor i juni viser en nedgang i passasjertrafikken på 79,8 prosent sammenlignet med 2019. Størst er nedgangen i utlandstrafikken, som er på minus 96 prosent sammenlignet med fjoråret. – Juni... Les mer »
avinor

Avinor anbefaler utbyggingsalternativ for ny flyplass i Bodø

Avinor konkluderer med at alternativet anbefalt i skisseprosjektet er den løsningen som best oppfyller prosjektets og programmets mål. Tilrådningen er utarbeidet i nært samarbeid med Bodø kommune, og valg av utbyggingsalternativ støttes... Les mer »
avinor

Avinor gjenåpner lufthavner

Avinor har besluttet å gjenåpne lufthavner med virkning fra 1. juni. Avinor besluttet å stenge ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars. Dette ble gjort for å... Les mer »
avinor

Avinor skal bygge ny lufthavn i Mo i Rana

Samferdselsdepartementet mener at den beste modellen for å sikre fremdrift i arbeidet med ny flyplass i Mo i Rana er å gi Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med bygging... Les mer »
lufthavn ferie

Coronaviruset: Avinor stenger ni kortbaneflyplasser i Nordland

Avinor stenger ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyving fra og med onsdag 18. mars, opplyser NRK. – For å sikre at vi har et nettverk av flyplasser i drift, frigjør vi nå... Les mer »
avinor

Coronaviruset preger flytrafikken i Norge

I februar var det lav vekst i flytrafikken sammenliknet med samme måned i fjor, og totalt gikk trafikken opp med 1 prosent. Coronaviruset påvirket avslutningen på måneden og viser en trafikknedgang så... Les mer »
avinor

Coronaviruset: Tiltak ved lufthavnene

Avinor er i løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter for å sikre et korrekt situasjonsbilde og tilpasset reaksjonsmønster hos Avinor og på lufthavnene. Det er sentrale myndigheter ved Folkehelseinstituttet, Helsedepartementet og Helsedirektoratet som... Les mer »
olje miljø

Miljøtilsynet: – Avinor må rydde opp på forurensede flyplasser

Grunnen ved norske flyplasser er forurenset av miljøgifter fra tidligere års bruk av brannskum. Miljødirektoratet vil pålegge Avinor å rydde opp. I mange år ble det brukt brannskum med det helse- og... Les mer »
avinor

Grønt lys for utbyggingen av Tromsø lufthavn

Avinors styre ga fredag sin endelige tilslutning til utbyggingen av Tromsø lufthavn. Tromsø lufthavn ferdigstilles i 2030. Avinors styre ga i dag sin endelige tilslutning til utbyggingen av Tromsø lufthavn. 10 000 nye... Les mer »
avinor

Stabile tall for Avinor i 2019

Avinors inntekter endte på 11,8 milliarder kroner i 2019, med et resultat på 665 millioner. Driftsinntektene er på nivå med 2018, mens resultatet er om lag halvert på grunn regnskapsmessig avsetning knyttet... Les mer »