LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

demokratene

Norgesdemokratene har lenge etterlyst en sterkere og klokere satsing på det norske forsvaret.

I dag fremstår vårt lands militære beredskap som håpløst inadekvat både mht dimensjonering og kvalitet. 

Det mangler både finansiering og en helhetlig og realistisk strategisk plan for vekst og utvikling av Norges egen forsvarsevne. De siste 20 årene har forsvaret vårt degenerert til nesten ingenting. 

Manglene er skremmende og helt fundamentale. Det starter som vanlig på toppen, men rikspolitikere som ikke besitter hverken nasjonalfølelse eller forsvarskompetanse, og ikke ser viktigheten av å holde det norske folks kollektive livsforsikring i hevd. 

Videre mangler forsvaret en strategisk militærfaglig ledelse som kan stille nødvendige ultimatum til politikerne og sikre kapasitet, kvalitet og effektivitet i alle ledd — i henhold til en klok plan for det smarte og avskrekkende forsvaret som rike Norge selvfølgelig skulle ha hatt i alle år etter WW2. 

I stedet har vi dessverre fått en forsvarsledelse bestående av politisk veldresserte marionetter, som mot bedre vitende kappes om å snakke venstreliberale politikere etter munnen, og innfri pålegg og forventninger om politisk korrekthet. Det passer seg dårlig på et område der nasjonal sikkerhet og militær slagkraft bør trumfe alt. Å ivareta egen karriere bør heller ikke være det fremste målet, dersom det kommer i konflikt med lojaliteten til folk og land.

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

Norge har ikke levert sitt avtalte bidrag til NATO på mange år (2% av BNP). Dette til tross for stadige påminnelser fra USA om dette, ikke minst fra Donald Trump. Nå sier Trump at land som ikke betaler sitt avtalte bidrag, ikke uten videre kan regne med hjelp fra USA i en krigssituasjon. Er ikke det bare rett og rimelig å si? I stedet sutrer norske politikere og medier over «slemme» DT, og påstår at han er den største trusselen mot verdensfreden i dag. Hva bygger de det på? Trump startet i sin presidentperiode ikke en eneste krig, og avviklet flere som pågikk da han tiltro i januar 2017. 

Hvorfor ikke ta selvkritikk og gjøre noe med egen åpenbare gjerrighet og neglisjering av eget lands sikkerhet, som det er våre myndigheters primære oppgave å ivareta? 

Vi vet jo at milliardene sitter svært løst i Regjeringen og på Stortinget, når det doneres enorme beløp til formål som det norske folk har null nytte av! Ca 10 norske forsvarsbudsjetter sløses bort hvert eneste år, iht NDs egne beregninger!

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Nå gjør norske myndigheter en ny feil: De tillater en kraftig økning i USAs permanente militære nærvær på norsk jord. Mange nye amerikanske baser er nettopp vedtatt etablert av et stort flertall på Stortinget. Hva tenker våre politikere egentlig med? Det er en klar suverenitetsavståelse, og svært risikabelt å gjøre Norge mer avhengig av et nå åpenbart ustabilt USA. Norge gjøres til et forsvarsløst gissel.

Ved å spikre kragen enda fastere til USAs mast, vil Norge med større sannsynlighet enn før, bli trukket inn i kriger som en til enhver tid sittende ledelse i USA velger — eller blir tvunget til å utkjempe. I en storkrig vil Norge fort kunne bli et mål og en slagmark kun pga dette.

Våre stortingspolitikere tror altså at Norges sikkerhet kan ivaretas ved å erstatte nødvendig gjenreisning og utvikling av det norske forsvaret med amerikanske styrker på norsk jord. Det er en potensielt fatal feilslutning. Vi kommer bare enda dypere i lommen på USA, som får økt innflytelse på alt Norge foretar seg.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene skal piskes på plass

Norge mister åpenbart nasjonal suverenitet, og øker risikoen for krig. Vi har lært at det er svært sjelden at USA utkjemper forsvarskriger. Har det noen gang skjedd etter WW2? 

Derimot utkjemper landet angrepskriger og intervensjonskriger kontinuerlig. Kun i fire år under Donald Trump har USA hatt reelle utsikter til en situasjon uten pågående kriger.

Norge må stå forsvarsmessig på egne ben! Vi må stable relevant kompetanse på bena — og vi har råd. Det er en billig forsikring å betale for folkets sikkerhet og en fortsatt suveren nasjon. 

Norgesdemokratene mener at Norges rolle i NATO, som en forsvarsallianse, kan og bør bestå så lenge bedre alternativer ikke eksisterer. Men uten fast stasjonerte tropper fra andre land, og KUN dersom alliansen holder seg til sitt formål, og utelukkende engasjeres i forsvar av medlemsland som blir uforskyldt angrepet. 

Dette bør være enkelt å fatte, selv for norske stortingspolitikere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.